Huismussen; Het Huismus biotoop op 28jan2012

ONDERZOEK
Relatie tussen
[symbiose van mens en huismus] en [immuunsysteem mens]

Even ziek geweest, zelf. Met 1 dag aanloop en 1 dag ziek. Nu alleen nog rauwe stem en oren “verstopt”. Valt me al enige jaren op hoe kort ik ziek ben ALS ik een virus heb op gelopen. Was in Amsterdam heel anders.
Ben erg benieuwd naar de relatie tussen de (bijna symbiotische ?)mens en de (zeer nabije) natuur op het imuun-systeem van de mens. Wat zou het interessant zijn voor die toenemende groep mensen die aan auto-immuunziekten lijdt.

Onderzoek waard ?
Er zijn genoeg los rondzwervende huismussenOnderdeeltjes hier, waar materiaal uit geëxtraheerd kan worden om proefpersonen (conform protocol natuurlijk) aan bloot te stellen, en vervolgens via hun bloed op antilichamen te meten.

We kunnen het wel faciliteren, maar niet intensief mee werken hier aan.
Want andere plannen krijgen vorm.

De “ziektenmonitor Huismus” mogelijk op-geschaald naar landelijk
We hebben net gisteren de plannen voor ander onderzoek wat meer concreet kunnen maken. Samen met DWHC en SOVON. In die zin dat we er in maart over gaan praten of en hoe dit uit te voeren zou zijn.
Omdat er de laatste tijd alsmaar meldingen van opmerkelijke aantallen zieke en gestorven huismussen bij ons binnen komen. Vanuit het hele land.
Eergisteren opnieuw, via het huismussenforum.nl.

Dus gisteren een ingang naar de SOVON gezocht en het een en ander laten passeren. De SOVON ziet mogelijkheden, mits DWHC er een gat in ziet. En vervolgens nog eens met het DWHC die bevestigde dit voorjaar een afspraak te willen maken.

Het zal niet van-het-ene-moment-op-het-andere een oplossing opleveren, maar wel een oorzaak van het sterven. En, mits we tot een uitvoerbaar en verantwoord plan kunnen komen, gaan we er gestructureerd aan werken.
Niet alleen SOVON, DWHC en wij, maar ook iedereen die zieke en/of dode huismussen signaleert.

Dus blijf het melden als u plotseling meerdere dode huismussen binnen een bepaald tijdsbestek aantreft: info@stichtingwittemus.nl of huismussenForum.nl

Een en ander betekent wel dat er een groter belang bij betrokken moet zijn dan alleen de gezondheid van de huismussen.

“That was easy !” De biodiversiteit natuurlijk.
Daar kun je zo’n knop voor kopen die als je er op slaat “That was easy !” zegt. Want behalve voor de huismussen zelf, is het opsporen van de oorzaken van deze sterfte, voor de biodiversiteit natuurlijk ook van belang.
De huismus is namelijk voor vele diersoorten een belangrijke voedselbron. Blijkt wanneer de populatie huismussen gezond is. (Zoals hier).
Zie onze dagroofvogels, de nachtroofvogels, kraaiachtigen. En wildlevende rovende zoogdieren, die in deze tuin dan niet zijn, maar elders weer wel.

= = =
DE HUISMUSSEN

Tsieptsieptsieptsieptsiep.
?
Meesjes.
De hele voerPlaats is leeg, maar er zijn wel enkele koolmezen in aan het rondsnuffelen.
Prompt komt de hele meute huismussen naar binnen.
Alsof ze pas durfden toen de mezen veilig bleken te blijven.
Is toch iets geks aan de gang dus met die voerPlaats.
Het kan bijna niet anders of het doet de huismussen denken aan iets waar ze slechte ervaringen mee hebben.
Maar wat. (Daar komen we nog wel achter, “de tijd zal het leren”. En geduld. En aandacht.)

15:00 uur – Het laatste bad dat op de oude voerPlaats nog stond is nu op de nieuwe voerPlaats gezet. En vrijwel alle voerSilo’s hangen nu daar.
Hopelijk overtuig ik de mussen hiermee dat deze voerPlaats veilig is, en leren ze onderscheid te maken met het soortgelijke iets in de omgeving dat niet-veilig is.
Ik vermoed een kattenbuitenren, of een volière of iets dergelijks, die er erg misschien op lijkt. (Waar het natuurlijk levensgevaarlijk voor ze is.)
Misschien vanwege het gebruikte hout. Of het afdak van (slagvast, UV bestendig) polycarbonaat.

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 14nov2011

09:00 uur

weersOmstandigheden:
temp min: 4 graden C (in de afgelopen 24 uur)
temp max: 10 graden C (in de afgelopen 24 uur)
luchtdruk: 769 cm Hg. (“veranderlijk” <= ”mooi weer”)
humiditeit: 57 %
wind: windstil.

Temperatuur is 4 graden Celsius en het is koud.
Zo begint om 9 uur de (werk-)dag.

– – –

SparrowSpeak
Bezig met opbouwen van een online huismusGeluiden dataBase, genaamd sparrowSpeak, op onze huismusOnderzoekWebsite.

– – –

Jagen in de bebouwde kom
16:30 uur – Stevige knallen, al de hele middag buiten. Toch nu maar eens kijken. Blijken er 3 jagers achter bezig te zijn. Een tractor is hun uitvalsbasis.
Ze jagen in de bebouwde kom. Tussen Middenweg, Dijkweg, PWN-waterWinstation en De Put.

Ambtenaar bij de gemeente Medemblik, waar Andijk sinds 1 jaar onder valt, gelooft het meteen als ik het er eens over wil hebben. Hij ziet het zelf wel vaker, zegt hij. In de bebouwde kom.
Dat mag, zegt hij, omdat dat overeenkomsten zijn met eigenaren van die velden. En de velden zijn een soort landelijk deel in de bebouwde kom.
Zelf dan maar even met LNV gebeld, want wie weet was intussen de wetgeving alweer veranderd in dat opzicht. Maar nee. Het mag dus nog steeds niet.

Als inwoner van een gemeente met veel landbouw, veel velden binnen de gemeentegrenzen, en veel jacht op en rond deze velden,
moet je dus de landelijke wetgeving uit gaan leggen aan de ambtenaren.
Het zal best in andere landen nog slechter geregeld zijn, maar ik kan hier toch ook maar moeilijk met m’n pet bij iedere keer dat ik er tegenaan loop.
Botulisme, dakrenovaties zonder met nesten van vogels rekening te houden, gebruik van gif bij onkruidbestrijding. Het lijkt wel alsof de natuurwetgeving ze volledig ontgaat allemaal.

Maar moet je dan je wetgeving aanpassen aan de gedemotiveerdheid van deze mensen ? Zoals Bleker schijnbaar wil ? Met alle kapitaalvernietiging die daar bij hoort doordat alle voorgaande inspanningen overboord gegooid worden ? Alle planning, wetgeving, inspraak, implementatie, informatie campagnes, et cetera ?
Hoeveel miljarden worden er straks als verloren-investeringen af geschreven door nu al weer het roer om te willen gooien ? Met alle ambtenaren die je daar dan weer mee demotiveert ?

Of kun je beter je energie steken in het met rust laten van deze mensen, danwel het inhuren van mensen die wel eigen initiatief tonen om op de hoogte te blijven van hun vak. Want dit verbod in de bebouwde kom te jagen bestaat al heel wat jaren. En toch was het “nieuw voor mij” zo werd gezegd.

Een paar links dan, voor de handhavende ambtenaren van landelijke gemeenten in Europees (& Zuid Amerikaans) Nederland :
LNV informatie over jagen in de bebouwde kom.
Uitspraak Hoge Raad, in 2010, inzake ongeoorloofd jagen op terrein buiten bebouwde kom, maar wel grenzend er aan.

En een korte samenvatting:
Nee, er mag niet in de bebouwde kom gejaagd worden. Er mag zelfs niet op een perceel aangrenzend aan de bebouwde kom gejaagd worden.

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 07aug2011

Ieder moment dat we de kans zien zijn we nu bezig de voerplaats te bouwen. De vorderingen kun je volgen op project 018: Veilig foerageren
Het huis is wat scheef gebouwd dus er moeten aardig wat tegels geslepen worden om uit te komen.

Gisteren met het stenen rijden zodanig gedrag van de mussen dat ik toch ook de camera heb op gezet om te filmen.
De hele voortuin was tot leven gekomen door alle mussen die overal en nergens aan het fladderen, spetteren, enzovoort waren. Achter muggen aan, rijpe zaden pikken op de meest onmogelijke plekken, spinnen zoeken, achter elkaar aan.
300 vierkante meter mussen-feest. 🙂

Op 1 van de filmpjes passeert er dan ook nog een huismus met een sliert droog gras in de snavel. Niet aan het ravotten er mee, maar doelgericht op weg. Naar een van de klimop plaatsen.

‘k Heb het al eens eerder uitgesproken; het zou zo maar eens kunnen dat de huismussen in Nederland voor hun nesten uitwijken naar klimop en dergelijken, nu de daken decennia lang steeds verder dicht gestopt werden.

Er zijn relatief oude onderzoeken waaruit al gebleken is dat klimop 1 van de meest favoriete nestplaatsen is voor huismussen.
Lees deze maar eens, onderzoek van Kulczycki en Mazur-Gierasinska uit 1968, getiteld “Nesting of HouseSparrow (PasserDomesticus)”

Over nestgelegenheid op daken valt daar uit op te maken dat mussen het liefst overal onder het dak zitten, ALS ze hun nest onder dakpannen hebben.
Dat ze het liefst de onderste dakrand zouden gebruiken is er niet uit op te maken.
Maar misschien stamt die volkswijsheid uit een onderzoek dat nog boven water moet komen op housesparrow.eu.

No comment »

Huismussen; De Huismus kolonies op 23april2011

11:30 uur – Kees Heij op bezoek, met zijn huismussenArchief.
Gaat gedigitaliseerd worden. Zitten hele interessante onderzoeken bij. 🙂
Ter zijner tijd op huismussenonderzoek.nl en op housesparrow.eu terug te vinden.

No comment »