Huismussen; Het Huismus biotoop op 29april2011

Hopelijk heeft iedereen vorige week de nieuwsbrief gekregen.
Met daar in onder andere de datum van de huismussenPickNick van dit jaar.
(29 mei).
Niet vergeten per e-mail door te geven of je komt en met hoeveel.
Laten we zeggen; voor 15 mei.

– – –

MUGGEN, MUSSEN, ZWALUWEN, SPREEUWEN & MEEUWEN
Op dit moment is er een stevige muggenplaag gaande in Andijk. ‘k Zal er wat beelden van uploaden later vandaag.
Gewoonlijk wordt dat vlot opgeruimd door de kolonies huismussen, boerenzwaluwen, gierzwaluwen en spreeuwen.

Al die andere zangvogels doen hun best, maar zijn telkens maar alleen of met een paartje; dat zijn druppels op een gloeiende plaat.

Het is dit jaar heel erg uit de hand gelopen met de muggen.
Ten eerste was het heel plotseling prachtig weer. Daardoor krijg je al sinds jaar en dag hier in Andijk een explosie van muggen. Maar waar blijven dit jaar de gebruikelijke in groepen levende zangvogels zoals de boerenzwaluwen, de spreeuwen, de mussen en de gierzwaluwen die gewoonlijk korte metten maken met de grote zwermen muggen ?

De gierzwaluwen zijn een week geleden al hier boven Andijk gesignaleerd. Er is er echter niet een te zien die hier is blijven wonen.

De boerenzwaluwen, gewoonlijk in aantallen van rond de 20 individuen levend in de schuren van nummer 163, zijn dit jaar maar met 1 of 2 paartjes.

De mussen hebben sinds de herfst van vorig jaar stevig te lijden gehad van het aantal roofvogels. Sinds januari zijn er geen zieken meer geweest. Toch is het aantal gedaald van 60 tot 80 individuen naar misschien nog 15 mannetjes die zich soms laten zien. Maar alleen als je er als mens een poos bij blijft. Dan komen ze heel voorzichtig een voor een tevoorschijn. Met af en toe een vrouwtje huismus er tussen.

Loop je als mens zo maar naar buiten, dan heb je op het moment 80% kans een vrouwtje sperwer te ontmoeten. Haar eieren zijn uit gekomen. Dat merk je aan de frequentie van haar bezoeken.

Het overgebleven aantal volwassen huismussen kan deze hoeveelheid muggen niet opruimen. Niet in aantal, en niet vanwege het gevaar van openlijke vertoning en jagende sperwers, op dit moment.

Blijven er nog spreeuwen over. Die hadden iets kunnen betekenen. Maar die zijn een maand geleden ook vertrokken. Ze waren hier wel aan het zwermen. En slapen deden ze in onze bamboe bij de mussen, en in de coniferen. Pauzeren deden ze in de hoge bomen in de omgeving. Maar ze zijn misschien verjaagd. Want er is niets meer van die zwerm terug te vinden hier.

Tja. Dan zitten we in Andijk, zo pal aan het IJsselmeer, met de gebakken peren.

Tenzij het de meeuwen gaat lukken de muggen alsnog op te ruimen. Die doen daar in ieder geval al een aantal weken heel erg hun best voor.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 25sep2010

Vrouwtje Huismus is druk doende haar kopje in de opening van een nestkast te duwen. Een nestkast van een winterkoninkje. Dat op maar net aan 1 meter van de grond hangt. Maar wel helemaal IN de groenblijvende struiken, en nog geen 2 meter van een grote slaapplaats van de kolonie Huismussen, plus nog geen meter afstand van een dak waaronder (vele) andere broedparen dit jaar gezeten hebben.
– Misschien is dit een van de uitzonderingen op de gewenste hoogte van 3 meter van de grond, op voorwaarde dat de kolonie dichtbij is ?
Het invlieg gat is volgens mij veel te klein voor haar. Maar ik zie daar binnen wel grassprietjes bewegen. Alsof er toch een mus in is gekropen.
Foto’s volgen. Filmpje is er ook. Wordt op DVD gezet, zoals deze.

Het nest zwaluwen, dat in de bollenschuur van het bedrijf naast ons nog zat, is nu verdwenen. Althans; de boerenzwaluwen er uit.
Eergisteren vlogen er 3 van de 4, maar nog binnen de “kamer” waar ze uitgebroed waren. Een zat er toen nog in het nest. De ouders, plus wat andere volwassen boerenzwaluwen (oudere jongen van dat jaar ?) vlogen hele dagen buiten rond.
Vandaag was de hele familie gevlogen.
25 september dus.
Vanaf deze dag niet 1 boerenzwaluw meer in de bedrijfsruimten naast ons erf.
Nu kan ik zeggen dat de boerenzwaluwen voor dit jaar vertrokken zijn, om volgend voorjaar pas weer terug te komen.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 11sep2010

Nest jonge boerenzwaluwen gezien. Vlakbij.
4 of 5 jongen. Zou dat laat zijn ?
Er zijn nog wel zat boerenzwaluwen in de omgeving.

No comment »