Huismussenblog; Het Huismus habitat op 02 juli 2015

ZWOLSE VOGELOPVANG EN ZWOLSE DIERENARTS
Een kleine Huismus werd vanuit Zwolle bij ons gebracht.
Dierenarts en vogelopvang rond Zwolle zeiden, zonder hem gezien te hebben, aan de telefoon al, dat het dier geen twee dagen in leven zou blijven en de vindsters het dier dus niet bij hen hoefden te brengen.

Dat zeggen “ze” in de omgeving van Zwolle dus al jaren.
En mensen geloven dat en laten zo’n dier dan maar sterven.
Maar het is -zachtjes uitgedrukt- flauwekul van die Zwolse dierenarts en die Zwolse vogelopvang.

Ik heb ze wel eens gebeld om te horen hoe ze daar toch bij komen. Geen antwoord. Alleen de stelling dat het zo is.
Ze weigeren dus kleine zangvogels op te nemen.

HET KAN WEL
Een musje dat nog zonder veren is kan heel goed weldegelijk gewoon opgroeien tot en gezonde zelfstandige Huismus

Naar schatting 2 of 3 dagen oud.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.