Huismussenblog; Het Huismus habitat op 06sep2014

Vogelschroot en asbest

Het is jammer dat sommige bedrijven de Huismus nog steeds vooral zien als een lastpak die ze zo geruisloos mogelijk kwijt moeten zien te raken.

Zo zijn er recent opnieuw meerdere meldingen bij Stichting Witte Mus huismusbescherming, binnen gekomen. Meldingen van werkzaamheden aan daken en in groen, waar we actie op hebben moeten ondernemen.

Deze keer valt vooral het onaangekondigd aanbrengen van vogelschroot op.
Een wooncorporatie stuurt dan keurig een schrijven aan de bewoners dat dakgoten vervangen gaan worden, of verduurzaamd. Adressen erbij. Datum van aanvang en gepland einde werkzaamheden erbij.

En dan opeens staan er vele dozen achter in de bestelbusjes, op de straat en op de steigers, met daarin vogelschroot. En wordt er fanatiek met zwarte strips rond gezwaaid. Zwarte strips van 1 meter lang, met tanden alsof het grote slappe kammen zijn.
Vogelschroot dus.

Dan benader je zo’n wooncorporatie en leg je uit dat dat overtredingen van de Flora en Fauna Wet zijn als daar Huismussen leven, namelijk van artikel 11. Zie hier onder.

Flora en Fauna Wet art.11; Het is verboden nesten van beschermde diersoorten te verstoren of te verwijderen. (Het afsluiten van nesten valt onder verwijderen.)

De nesten worden namelijk ontoegankelijk gemaakt. Dat komt op precies hetzelfde neer als het verwijderen van nesten.
Daarvoor is dan ook een ontheffing van de Flora en Fauna Wet nodig, die alleen verstrekt wordt wanneer maatregelen genomen zijn zodat de aanwezige populatie daar de habitat niet verliest.

Daarom zullen sommige bedrijven en wooncorporaties dat aanbrengen van vogelschroot ook wel ONaangekondigd doen. Mensen moeten dan wel heel erg alert zijn willen ze het kunnen voorkomen, want de klus duurt meestal maar enkele dagen.

= = =

De integriteit van sommige bedrijven en wooncorporaties is af en toe nog ver te zoeken.

= = =

Zo gaat er momenteel ook een kleine golf asbestsaneringen door het land van de huurwoningen. Daarbij staat op de website van wooncorporaties keurig beschreven hoe er met asbest om dient te worden gegaan. Prachtige PR. Maar de praktijk is anders.

In de jaren ’80 zijn er vele schuurtjes gebouwd met asbest dakplaten. Golfplaten. Om een of andere reden wordt dat momenteel massaal vervangen door wooncorporaties. Dus worden bewoners op de hoogte gesteld. En om problemen met broedende vogels te voorkomen gebeurd het meeste van dat werk in deze tijd van het jaar.

Maar bewoners worden wel verplicht zelf hun planten van de schuurtjes weg te halen. Ook de klimplanten die aan de asbest dakplaten zijn gaan hechten. Je moet wel erg goed onderlegd zijn als bewoner, om dan aan gezondheidsrisico’s te denken. Want inderdaad; het lostrekken van hechtwortels van klimplanten veroorzaakt losraken van asbest vezels.
Dat is een enorm risico, en niet alleen voor degene die de klimplant los haalt, maar voor alle bewoners rond die tuinen.

Daar komen wij dan mee in aanraking omdat er ook nog huismussen hun vaste verblijfplaatsen hebben.

Dus met asbest daken op schuurtjes gaat het niet alleen om de Flora en Fauna Wet, maar ook nog om het in gevaar brengen van de gezondheid van omwonenden.

Een snelle maar tijdelijke oplossing voor u, als wooncorporatie ?
=> Die daken met rust laten.
Het is enorm duurzaam materiaal en zo lang je er niet aan boort, schuurt, schaaft of hechtwortels aftrekt is er geen gevaar voor los rakende asbestvezels.
Drie vliegen in 1 klap:
– Huismus houdt de habitat en kan ter plaatse blijven leven,
– Omwonenden lopen niet opeens een zeer hoog risico op kanker doordat ze zelf hun klimplanten er af moeten trekken,
– En minder kosten aan nodeloos onderhoud.

En dan ?
En dan vraagt u een zo geheten generiek advies
aan Stichting Witte Mus, Huismusbescherming Nederland
, en voert u dat in zeer hoog tempo uit, zodat u volgend jaar alsnog in diezelfde omgeving aan de gang kunt met de asbestdaken.
Onder anderen door de klimplanten, zowel als de asbest platen, door een gespecialiseerd bedrijf te laten verwijderen.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.