Huismussen; Het Huismus biotoop op 16jun2012

Oproep:
let deze zomer op DAKEN waar huismussen leven !

Lees op het huismussenforum.nl verder.

– – –

Er komen nog altijd aanmeldingen binnen voor “Zet de huismus op de Kaart”.
Op 19 augustus is de 2e ronde. Nest- en verblijfplaatsen van huismussen worden dan gefotografeerd en, samen met locatie-gegevens, aan ons door gegeven. Wij zorgen vervolgens dat het in de dataBank van de NDFF terecht komt.

Meer informatie over aanmelden: “Zet de huismus op de Kaart”.
Meer informatie over het waarom van deze inventarisaties:
thema nieuwsbrief “Zet de huismus op de Kaart”.

Allemaal met de bedoeling om akelige situaties als deze te voorkomen.
Het betrof een na-isoleren van daken, waarbij polystyreen direct onder de dakpannen wordt gespoten. Zonder de Flora en Fauna Wet daarbij in acht te nemen. De er broedende huismussen werden daardoor verstikt in de polystyreen.
Het is dus heel belangrijk dat u mee doet met “Zet de huismus op de Kaart”.

Stichting Witte Mus is in overleg met deze woningcorporatie om tot een oplossing te komen.
Het is de bedoeling dat ook te doen voor het werk dat dit jaar (2012) nog gedaan moet worden.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.