Huismussen; Het Huismus biotoop op 28mei2012

Zeven kleine huismussen die zaten op een tak ..
Gisteren, om een uur of 9 ‘s avonds, een nest jonge huismussen kunnen fotograferen dat klaar was voor de nacht. Toen bestond het uit 7 jongen.
Zie 27mei2012.

De nestplaats was klaarblijkelijk veilig geweest, want de volgende ochtend waren de jonge mussen er bijna als de eersten bij om samen met vader en moeder de voerplaats op te komen.

Nog 3 van de 7 jongen over, na 1 dag.

In de loop van vandaag vele keren het alarm van “levensbedreigend gevaar” (laden duurt een paar seconden) gehoord in de kolonie. Twee keer gehoord dat het na een stilte werd gevolgd door een krijsen van pijn en schrik van een jonge huismus. Prooikrans aan getroffen van een vogeltje met nog veel donsachtige veren, en een snavel van een vorm zoals je van een heggenmus verwacht. Hoeft niet allemaal van hetzelfde vogeltje te zijn. Eind van de dag ook de sperwer man op het “offerblok” zien plukken aan een huismus.
Al met al heel waarschijnlijk dat de sperwer een aantal van de jonge huismussen heeft gevangen en gegeten c.q. weg gebracht naar de eigen jongen.

Verder vandaag geen nieuwe groepjes jonge huismussen zien verschijnen.

.. toen waren er nog maar drie.
Vanavond om 21:15 zaten op de zelfde plaats weer jonge huismussen, klaar voor de nacht. Nou ja; ze zijn 1 takje opgeschoven. De slaaptak is nu linksboven in beeld.
In een cirkel van 2m radius geen andere groepjes jonge huismussen te zien.
Het moesten daardoor wel dezelfde jonge mussen zijn.

Nu waren het er nog 3.

Sombere geluiden
Zo komen we dit jaar helemaal nergens.
Dit was de eerste groep jonge huismussen dit jaar die gezond was EN een mooi aantal had. De eerste groepen van dit jaar waren duidelijk niet sterk, met hongerstrepen in de veren en een algemeen rommelig verenkleed. Bovendien waren de groepen klein. 3 jongen, 2 jongen. Laatst eindelijk 5 gezonde jongen.
Nu dan 7 pittige grutjes van huismussen en daar is dan, na de allereerste dag al, weer meer dan de helft van “verdwenen”.

Zo krijgen we dit jaar hier geen groep huismussen die groot genoeg is om weer uit te zwermen naar delen waar mensen op ze zitten te wachten .. Met voersilo’s, onkruidvelden, neststenen, vogelvides, katten aan de lijn, en wat al niet.
🙁
Ik ben niet pessimistisch van aard en er is nog tijd voor verbetering, dat wel, maar voor nu ziet het er niet goed uit.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.