Huismussen; Het Huismus biotoop op 05mei2012; Zet de Huismus op de kaart !

Video van 4 mei, opgenomen met remote controlled panTiltZoom camera van Axis.

De beide jongen zijn te zien, alleen niet tegelijkertijd.
Eentje lijkt door de vader huismus per ongeluk van de tak af geduwd te worden. Maar misschien is het wel niet zo per ongeluk en is het niet de vader .. dat is niet duidelijk.
Deze jonge huismussen zijn drie weken later dan de eerste meldingen van pas uitgevlogen jonge huismussen in Nederland (Soest), maar voor dit erf desondanks 1 of 2 weken eerder dan andere jaren.
De dekking van bladgroen is daardoor (nog) niet om over naar huis te schrijven. Weet nog niet hoe dit zich verder ontwikkelt. Vergissing van deze ouders, of gaat de rest van de jongen de komende dagen nog volgen …
Als dat laatste het geval is dan zou de bescherming van de voerplaats invloed kunnen hebben op het broeden en uitvliegen (…)
Er is wel geoppert dat de huismussen vroeger (jaren ’70) kalmer waren, en tegenwoordig veel schrikachtiger .. Op nl.vogels.vogelaar, een usenet mailinglist over vogels en vogelaars.

Tegen het einde van de clip komt een vrouwtje huismus in beeld met een vervormde snavel. Hier zijn freezeFrames aan toe gevoegd om het beeld even stil te zetten zodat er wat beter bekeken kan worden hoe die snavel eigenlijk zit.
Dat je niet denkt dat huismussen opeens een fractie van een seconde met z’n allen stil gaan zitten.
😉

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.