Huismussen; Het Huismus biotoop op 26feb2012

Een vraag in de e-mail;
de gemeente haalt hier struiken weg waar huismussen in leven. Mag dat zo maar ?

We krijgen hier regelmatig e-mails van mensen bij wie er opeens allerlei groen uit de omgeving verwijderd wordt, of zo stevig aan-gepakt dat er weinig van over blijft.
Groen dat door de lokale huismussenPopulatie gebruikt werd om te schuilen, om te verzamelen en te zingen (tjielpen), om te foerageren, om te overnachten, om nesten te maken.
Daarbij vragen die mensen ons of dat nou zomaar allemaal mag.

Nou, nee. Dat mag dus niet allemaal zomaar.

Heb je wel eens gehoord van een gedragscode voor groenbeheer, voor gemeenten en hoveniers, om de huismus te ontzien ? (En ook andere natuur.)
Niet waarschijnlijk, maar via onderstaande link kun je er over lezen.
Gedragscode (bestendig) beheer groenVoorzieningen in gemeenten.

In het kort zijn de antwoorden als volgt:
– als een groenvoorziening van bestemming veranderd wordt (bv van hoge groenblijvende struiken naar grasveld-voor-speeltoestellen),
of van aard (bv: van hoge struiken naar gras) gewijzigd wordt,
dan mag dat niet zo maar. Daar hoort een traject aan vooraf te gaan, waarin door terzakekundigen wordt gekeken of het een plaats is waar huismussen verblijven.
OF, wat meestal gebeurd, de dataBase van waarneming.nl wordt geraadpleegd, al dan niet via de SOVON, door de Gemeente/opdrachtgever.

De eerste stap voor een oplossing komt van u-zelf, als degene die zich het lot van huismussen aantrekt, en niemand anders.
U kunt dus zelf veel doen door uw waarnemingen van huismussen aan ons door te geven, zodat wij ze in de dataBase van waarneming.nl kunnen zetten, of u kunt dat zelf doen.
We nodigen u van harte uit daar van gebruik te maken.

We gaan binnenkort in overleg met de SOVON om te zien of hier een samenwerking mogelijk is, maar u kunt daarop vooruitlopend natuurlijk uw meldingen al bij ons en bij waarneming.nl kwijt.

Weer een mus minder
16:15 uur – Er beweegt iets boven in mijn blikveld terwijl ik aan een werkblad sta. Sperwer man. Niet op het offerblok, maar 1 etage lager; op een oude kattenmand.
Het ligt er tegenwoordig weer afgeladen met veertjes. Een turkse tortel, een mannetje huismus, nu de volgende.
Dat mannetje huismus kan ook een ringmus geweest zijn.
Maar goed, meneer sperwer is dit jaar dus een regelmatige gast. Mevrouw is minder zichtbaar.
Of zou ze al aan de leg zijn ..

Parelshoenders
Vanmorgen reusachtige paniek bij allerlei vogels in de achtertuin. Gesnater, gekakel en gedoe.
Liep er weer een buurtkat door de tuinen om ons erf heen.
Hoor ik een eigenaardig geluid boven alles uit komen. Alsof er een zaag door metaal gaat. Ik kijken en zoeken.
Zitten er 2 parelhoenders in een Elzenboom. Buiten bereik van de kat.
Maar gek wel; er lopen er nog een stuk of wat bij de buur die altijd zegt zo’n overlast te hebben van snaterende dit en dat. Als er iets kabaal maakt is het wel zo’n parelhoen. Misschien is ie op andere gedachten gekomen.
Of misschien snapt ie dat de loslopende buurtkatten de oorzaak van het kabaal zijn.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.