Huismussen; Het Huismus biotoop op 31dec2011

De soortenstandaard Huismus is door de Dienst Regelingen, onderdeel van de Dienst Landelijk Gebied, onderdeel van ministerie van EL&I, opgesteld en vrij gegeven voor gebruik bij mitigerende maatregelen.

De bedoeling is dat de Soortenstandaard Huismus voldoende handvatten biedt om bouwbedrijven, hoveniers, woningbouwverenigingen, gemeenten en particulieren de gelegenheid te geven zonder overtredingen van de F&F wet met huismussen en hun verblijfplaatsen om te gaan.

Bij deze uitgave zijn wij niet betrokken geweest; de Dienst Landelijk Gebied was jammer genoeg nog niet op de hoogte van onze ervaring met en kennis van huismussen en hun biotoop, en onze doelstelling als stichting Witte Mus. Men heeft wel gedaan wat mogelijk was om een belangrijke omissie alsnog in te vullen; de slaapplaatsen van de mannetjes, juvenielen en ongepaarde vrouwtjes.

Petje af voor deze krachttoer, want feitelijk was de hele tekst al sinds oktober vastgesteld.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.