Huismussen; Het Huismus biotoop op 29jun2011

Gisteren en eergisteren zijn door Stichting Witte Mus foto’s en video gemaakt van een zwarte mus. De plaats waar deze zich bevindt wordt niet bekend gemaakt.
Dit is om te voorkomen dat het dier en de omwonenden overspoeld worden door mensen die de vogel als bijzonderheid willen twitchen, turven op hun lijst bijzonderheden. Hoe goed-willend dergelijke mensen individueel ook zijn; een groep ervan is voor ieder dier en iedere woonwijk te veel.
Denk maar aan de sneeuwuil die zo weinig met rust gelaten werd door alle belangstelling, dat die uitgeput raakte en halfslachtig probeerde te vluchten, waarbij het dier op de snelweg onder een auto kwam.
Dood was de bijzonderheid. De sneeuwuil.
Door de mateloze belangstelling ervoor.

De plaats waar de zwarte mus gezien is wordt dus niet bekend gemaakt.

En mocht iemand uit de omgeving van het dier, de vogel herkennen dan verzoek ik u dringend niets erover te zeggen totdat u zich een klein beetje in het begrip “twitchers” (klik hier) hebt ingelezen. Dan zult u zien waarom het beter is te zwijgen.

Een foto van de melanistische huismus is te zien op de website van Stichting Witte Mus. Klik hier.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.