Huismussen; Het Huismus biotoop op 26jun2011

Een pan vol mussen.
Denk al gauw dertig in deze schaal. Laten we zeggen 20 om aan de veilige kant te blijven.

Dan zijn er nog 5 van deze schalen. Plus silo’s en bakjes.
En een even grote groep die wacht tot ze er bij kunnen. Is te zien geweest.
En een even grote groep die al geweest is. Is ook te zien geweest.
Dus op de dag van opname toch al weer zeker 350 huismussen in de kolonie.

Als je ze ‘s avonds hoort opstuiven van hun slaapplaatsen wanneer ze laat op de avond door de sperwer nog eens bezocht worden, dan zou het dubbele ook heel goed kunnen.

Dat wordt weer feest wanneer ze in het najaar gaan verspreiden over het land.

Sommigen weten het misschien al, maar voor degenen die het nog niet tegen gekomen zijn; huismussen kunnen volgens onderzoek van Preiser uit 1957
545 km ver reizen om bij een geschikte plek te komen. Als het moet.
Dit is maar 1 maal aangetoond. Andere afstanden zijn eveneens ruim over de 100 km. Hiervan zijn meer waarnemingen geweest in de afgelopen 100 jaar.

100 jaar.
Zo lang wordt er al onderzoek naar huismussen gedaan.
Zelfs nog langer. 🙂

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.