Huismussen; Het Huismus biotoop op 20jun2011

‘s Morgens weer twee nieuwe zieken.
Zieke eenden op 20 juni 2011

Even later wordt ik gebeld door de heer Bats van het HHNK.
Het waterschap heeft vorig jaar een extra inlaat vlak bij ons erf laten door spuiten. Om het probleem met botulisme op te lossen. Want schoon water verdunt het botulisme.
Nergens anders in dit district is botulisme gaande.
Hij noemt gif. Hij zegt het sneu te vinden als ik telkens met zieke dieren naar de Bonte Piet ga, en met dode naar het DWHC, vanwege botulisme, terwijl het gif kan zijn. Hij vertelt dat er mensen zijn die heel kwistig met rattengif om springen. Die strooien het over de tuin uit. Zijn ouders zaliger deden dat, zegt hij er achteraan. Toch kwam het over alsof hij wist dat dat het probleem was, maar dat hij liever wilde voorkomen dat naam en toenaam bekend zou worden.

Allerlei kwartjes vallen op hun plaats.
De zieke Tortel Duiven sinds 2004, die alleen door verzwakking Het Geel hadden kunnen krijgen.
De eend Guppy die alleen door verzwakking vogelTBC had kunnen krijgen.
De zwaan die alleen door verzwakking de darminfectie had kunnen krijgen.
Huismussen die alleen door verzwakking atoxoplasmose hadden kunnen krijgen.
Midden in de winter dood drijvende eenden terwijl ze juist gevoerd werden omdat het hele IJsselmeer bevroren was.
En het “kippenvoer” dat in de sloot en op het gras gestrooid werd.

Sommige mensen zijn gewetenloos.

Of wie weet denkt deze persoon juist dat hij god zelf is.
Dat hij het recht heeft te beslissen welke wezens moeten sterven en welke mogen blijven leven.

– – –
Aan lezers en lezeressen die het zich aantrekken dat dit heeft kunnen gebeuren;
het moet van deze meneer zelf komen om zijn gedrag te veranderen.
Een aangifte of dergelijken, zoals voorgesteld wordt, heeft geen zin omdat iemand die niet het goede voor heeft, altijd zal kunnen zeggen dat hij het niet wist hoe je met gif om hoort te gaan.
Zeker omdat het gif hier voor iedere particulier vrij te koop is. Een gecertificeerd bedrijf komt er niet aan te pas in deze omgeving.
Het moet dus echt van deze meneer zelf komen om zijn gedrag te veranderen.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.