Huismussen; Het Huismus biotoop op 29april2011

Hopelijk heeft iedereen vorige week de nieuwsbrief gekregen.
Met daar in onder andere de datum van de huismussenPickNick van dit jaar.
(29 mei).
Niet vergeten per e-mail door te geven of je komt en met hoeveel.
Laten we zeggen; voor 15 mei.

– – –

MUGGEN, MUSSEN, ZWALUWEN, SPREEUWEN & MEEUWEN
Op dit moment is er een stevige muggenplaag gaande in Andijk. ‘k Zal er wat beelden van uploaden later vandaag.
Gewoonlijk wordt dat vlot opgeruimd door de kolonies huismussen, boerenzwaluwen, gierzwaluwen en spreeuwen.

Al die andere zangvogels doen hun best, maar zijn telkens maar alleen of met een paartje; dat zijn druppels op een gloeiende plaat.

Het is dit jaar heel erg uit de hand gelopen met de muggen.
Ten eerste was het heel plotseling prachtig weer. Daardoor krijg je al sinds jaar en dag hier in Andijk een explosie van muggen. Maar waar blijven dit jaar de gebruikelijke in groepen levende zangvogels zoals de boerenzwaluwen, de spreeuwen, de mussen en de gierzwaluwen die gewoonlijk korte metten maken met de grote zwermen muggen ?

De gierzwaluwen zijn een week geleden al hier boven Andijk gesignaleerd. Er is er echter niet een te zien die hier is blijven wonen.

De boerenzwaluwen, gewoonlijk in aantallen van rond de 20 individuen levend in de schuren van nummer 163, zijn dit jaar maar met 1 of 2 paartjes.

De mussen hebben sinds de herfst van vorig jaar stevig te lijden gehad van het aantal roofvogels. Sinds januari zijn er geen zieken meer geweest. Toch is het aantal gedaald van 60 tot 80 individuen naar misschien nog 15 mannetjes die zich soms laten zien. Maar alleen als je er als mens een poos bij blijft. Dan komen ze heel voorzichtig een voor een tevoorschijn. Met af en toe een vrouwtje huismus er tussen.

Loop je als mens zo maar naar buiten, dan heb je op het moment 80% kans een vrouwtje sperwer te ontmoeten. Haar eieren zijn uit gekomen. Dat merk je aan de frequentie van haar bezoeken.

Het overgebleven aantal volwassen huismussen kan deze hoeveelheid muggen niet opruimen. Niet in aantal, en niet vanwege het gevaar van openlijke vertoning en jagende sperwers, op dit moment.

Blijven er nog spreeuwen over. Die hadden iets kunnen betekenen. Maar die zijn een maand geleden ook vertrokken. Ze waren hier wel aan het zwermen. En slapen deden ze in onze bamboe bij de mussen, en in de coniferen. Pauzeren deden ze in de hoge bomen in de omgeving. Maar ze zijn misschien verjaagd. Want er is niets meer van die zwerm terug te vinden hier.

Tja. Dan zitten we in Andijk, zo pal aan het IJsselmeer, met de gebakken peren.

Tenzij het de meeuwen gaat lukken de muggen alsnog op te ruimen. Die doen daar in ieder geval al een aantal weken heel erg hun best voor.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.