Huismussen; De Huismus kolonies op 16april2011

Kolonies Huismussen in Nederland
Een van onze projecten, als Stichting Witte Mus, is het inventariseren van kolonies van huismussen in Nederland.

kolonie huismussen
Zo ziet een groep van ongeveer 50 huismussen er uit.

De pagina waarop we dat bijhouden is nu aangevuld met recent bij ons gemelde kolonies. U kunt dat bekijken via deze link:
Kolonies Huismussen in Nederland

Een kolonie huismussen bestaat uit een groep broedende paartjes plus “reserve” mussen. Reserve zijn degenen die in mogen vallen wanneer de partner van een van de broedende mussen als ontbijt, lunch of diner gebruikt is door sperwer, uil, gaai, ekster, kat enz.
Meestal gaat dan wel het legsel verloren met de partner (als dat er al was), maar niet de plek om te broeden. Deze kan datzelfde jaar al gauw nog drie keer worden gebruikt.

Vindt u jongen mussen op de grond, dan kan dat een gevolg zijn van een dergelijke noodzakelijke partner-wisseling. Jonge huismussen die u op de grond aantreft moet u ook nooit terug in het nest zetten. U kunt ze daarmee juist op een plek zetten waar ze ongewenst zijn geworden. (Wat dan wel ? De vogelopvang is de beste oplossing daarvoor.)

Een levensvatbare kolonie huismussen bestaat uit ongeveer 20 broedpaartjes, plus daarbij de reserve mussen. Met een groep van 60 huismussen heb je dus kans dat dat een levensvatbare groep is. Een groep die zich als kolonie in stand kan houden.
Zijn er meer, dan kan het zijn dat de groep in staat is zich uit te breiden en in de herfst zelfs gaat uit zwermen.

Kent u ook nog kolonies huismussen, al dan niet “levensvatbaar”, die niet in dit lijstje staan, e-mail ons dan. Op deze pagina staat ons e-mail adres.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.