Huismussen; De Huismus op 25mei2010

10:00 uur – Een mannetje huismus hopt tussen de elzenkatjes. In zijn kielzog 3 jongen, bedelend. Mannetje huismus verzameld ijverig witte veertjes in plaats van voedsel voor zijn gevolg. Een van de jongen gaat ook een wit veertje pakken. En schudt er eens aan.
Eten komt er niet, niet van het witte veertje en niet van pappa mus.

Maar het eten ligt voor het oprapen; koude muggen. Elders zaad.
Zal een toevalstreffer worden als de jongen de muggen ontdekken als voedsel. Maar het gaat ze -lijkt me- wel lukken.
Om het zeker te weten zou ik moeten blijven observeren tot dat moment.

11:00 uur – Man huismus lijkt in zijn eentje aan het baltsen in de Tulpenboom. Hij danst in zijn achteruit. Hopt van tak naar tak terwijl hij steeds verder richting een grijzig propje gaat. Met zijn gat naar achteren. Het grijze propje is dus toch een vrouwtje.
Ze kijkt wel naar hem, maar ze heeft er geen zin in en doet, zodra hij binnen 10 cm komt, een uitval naar hem. Hij vlucht naar een veiliger afstand. Voor een paar seconden.

Soortgelijke aanvallen werden op 16 mei gedaan. Daar zijn deze foto’s van.
Aanvallend vrouwtje huismus tijdens balts van mannetje huismus.
Aanvallend vrouwtje huismus tijdens balts van mannetje huismus.
1. Charging female House Sparrow during sexual display of the male House Sparrow.

Aanvallend vrouwtje huismus tijdens balts van mannetje huismus.
Aanvallend vrouwtje huismus tijdens balts van mannetje huismus.
2. Charging female House Sparrow during sexual display of the male House Sparrow.

= = =

10:00 hours – One male House Sparrow in the middel of some catkins from an alder. Folowing him closely are 3 young House Sparrows, begging for food. The male House Sparrow gathers white feathers in stead of food for his followers. One of the young is picking up a white feather also. It shakes it a bit.
There is no food coming from it, not from daddy Sparrow.

But the food lays there for the taking; cold mosquito’s. And elswhere seeds. Since the young are picking at anything, each of them will coincidentely pick up a mosquito and recognize it as food, I think. I’m almost sure of that.
To be 100% sure I should stay and keep observing untill that moment arrives.

11:00 hours – Male House Sparrow seems to be sexually displaying on his own in the Liriodendron Tulpifera. He dances backwards. Hopping from branch to branch while he backs up towards a greyish little ball of fur. The ball of fur is a female House Sparrow after all.
She does look at him, but is not interested in his offerings and, as soon as the male is within 10 cm reach, she attacks him so he keeps his distance again. (For a few seconds.)

On other days similar attacks took place. These pictures are from another occasion on the 16th of may.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.