Huismussen; De Huismus op 22mei2010

08:30 uur – In de honingboom zit een mannetje huismus met twee jongen links van zich en eentje rechts, allemaal tegen elkaar aan gedrukt, terwijl het mannetje links en rechts de jongen probeert te voeren. Prachtig gezicht. Maar heb het voorbij moeten laten gaan want geen teleobjectief meer ter beschikking.
(Het door de foto-zaak uitgeleende apparaat heeft een zwaar versleten bajonetsluiting (vrije slag van enkele millimeters) en zou die van de body vernielen als ik dat objectief probeer te gebruiken. Dus er is momenteel niets om mee te werken.)
Misschien is dit een goede tijd om weer eens te gaan tekenen.

= = =
08:30 hours – There is a male house sparrow in the sophora japonica, flanked by two young on his left and one on his right, all pressed together, while the adult male is trying to feed them left and right. Beautifull picture. But had to let it pass, cause of the lack of a telelens for the camera.
(The temporary replacement lens I got from the company it to worn to use without damaging the body of my camera. So there is nothting to work with at the moment.)
Maybe this would be a good time to start drawing again ..

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.