Huismussen; De Huismus op 20mei2010

06:30 uur – Grote Bonte Specht zit in de Honingboom. Helaas problemen met de apparatuur (teleobjectief niet in orde) waardoor ik niets meer kan filmen of fotograferen.
“Help, Konijnenberg !” 😉

De “kinder-creche”, de plek waar jonge huismussen zich verzamelen en waar de ouders ze komen voeren, is aan het vol lopen. Het zou zo mooi zijn om daar close-up opnamen van te kunnen maken.

21:53 uur – Ha ! De muggen zijn er weer in zulke grote getalen dat de hele lucht zoemt en buzzt als je buiten komt. Maar kan er geen bruikbaar filmpje van maken. Sorrie.

= = =

06:30 hours – Great Spotted Woodpecker in the Sophora japonica. Unfortunately there is trouble with the equipment (telelens defective) in such a way that I can not make a video or take a photo anymore.

The “childrens daycare”, the place were the young house sparrows gather and were the parents come to feed them, is filling up. It would be so magnificent to be able to make close-up shots of this.

Great ! The mosquito’s are here again, in such big numbers that the air is buzzing and humming with their presence. But I can not make a usefull video of this. Sorry.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.