Huismussen; De Huismus op 18mei2010

17:00 uur – Weer een jonge mus die wordt afgeslacht door een kauw.
Weer spartelt het musje hulpeloos met de vlerkjes over de grond als ik op de kreten af kom. Deze keer bloed het uit de snavel. Maar het heeft weer een gebroken nek. Blijkt nadat de mus gestorven is aan de wonden. “Gelukkig” duurde dat sterven deze keer geen half uur.

= = =

17:00 hours – Another young house sparrow that is being slaughtered by a jackdaw. Again helplessly flapping its wings on the ground when I arrive at the place where the screaming originated from. This time it bleeds from the beak. But again it’s neck is broken. I can see this after the young sparrow has died from the wounds. Dying did not take the sparrow more than a few minutes this time, “fortunately”.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.