Huismussen; De Huismus op 24april2010

17:00 uur – Geluid van de gierzwaluwen .. O jee, nu wordt het nieuw ontdekte huismus mannetje uit zijn huis gezet … Volgens mij was het plekje dat hij had uitgekozen namelijk vorige jaar bezet door een gierzwaluw, en het jaar daarvoor ook.

= = =

17:00 hours – The sound of swifts .. This is probabely gonna result in a eviction of one of the male house sparrows ..
That is, I think that one of the house sparrows has chosen a rooftile that has been used by swifts for at least two years in a row.
And swifts are notorius for reposessing their nests from house sparrows.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.