Huismussen; De Huismus op 19april2010

Sommetje maken.
Op 31 maart heb ik gezien dat twee huismussen aan het paren waren.
Er vanuit gaande dat die dag één van de pogingen geslaagd is,
en het een -voor dit erf- gemiddeld nest van 5 gaat worden,
zou dit paar dan vanaf 5 april kunnen zijn gaan broeden.

Het uitbroeden duurt 9 tot 18 dagen, maar gemiddeld 12.
Dan zouden er, theoretisch, vanaf de 17e april j.l. eieren kunnen zijn uitgekomen. Dat was eergisteren.

Dan, na ongeveer 16 dagen, zouden ze uit kunnen gaan vliegen.
Dat is 3 mei.
🙂

Maar ik denk toch dat ze al eerder tevoorschijn gaan komen dit jaar.
Omdat er een aantal paartjes al op 15 februari zijn begonnen met bouwen/opknappen van het nest.

17:30 uur – Oeps ..
‘k Heb nu gezien waarom de klimop leeg is als slaapplaats.
“Run-the-gauntlet” van vorig jaar, het spitsroede lopen dat de huismussen moesten doen om langs de sperwers te komen naar die specifieke slaapplaats, is door de sperwers tot ritueel verheven.
En zelfs door meerdere families.
Ik zag om 17:20 uur, na waarschuwingen van de eenden en de mussen, dat er voor op het erf opeens twee sperwervrouwtjes tegelijk weg vlogen. Een met prooi. De ander probeerde nog even de prooi af te pikken.
Blijkbaar hebben de sperwers de truuk – het jagen in een smalle doorgang die de mussen over moeten proberen te steken zonder gepakt te worden- tot kunst verheven en delen ze dat stukje territorium met andere families.

= = =

On the 31rst of march sparrows were seen mating.
Asuming that day the attempt succeeded,
and asuming they will have an (for this colony) average number of eggs which is 5,
then this pair of sparrows could have started breeding on the 5th of april.

On average breeding takes 12 days, but anything between 9 and 18 days is possible.
Asuming it has taken them 12 days, then in theory the eggs could have hatched on the 17th. The day before yesterday.

In 16 days the wings might be big enough for them to leave the nest.
Which is the 3rd of may.
🙂

But I think they will show themselves earlier than that.
Because I’ve noticed some pairs repair their nests as early as the 15th of februari.

17:30 hours – Oops.
I now have seen why the sparrows do not wish to use the Ivy anymore to roost for the night.
It’s a story with a bit of history in last year, but in short it comes down to this; last year the sparrowhawks used the corridor, that sparrows must cross to get to the sleepingplaces, as a place to hunt, a very easy hunt.
This year they have made this way of hunting into an art. And not only that: They are sharing the hunting-grounds with other sparrowhawk families.
This I know now, and for sure, because at 17:20 hours, after a warning from mallards and house sparrows, when I went in the front garden, I saw two female sparrowhawks leaving as they saw me comming.
One with a prey (house sparrow), the other, in leaving the garden, trying to take the prey away from the first lady sparrowhawk.

It’s not a hunt. It’s a matter of reeping house sparrows, for the sparrowhawks.

I’ve got my work for this year cut out for me again.
How am I going to help the sparrows with this, without making it totally impossible for the sparrowhawks to feed themselves (on the sparrows).

(Don’t worry. I’ve been doing this for years. I’ll figure something out for them.)

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.