Huismussen; De Huismus op 18april2010

12:00 uur – Even checken in voortuin. Zit 1 mannetje te adverteren. Als ik in de buurt kom krijg ik een waarschuwing naar m’n hoofd, van een mannetje huismus in de krentenboom (amelancier).
Alle mussen zijn verder stil.
Behalve dat het opeens opvalt dat er nog twee mannetjes dezelfde geluiden maken als deze. Alle drie zitten ze hoog en in mijn zicht. En hemelsbreed zit er zo’n 10 meter afstand tussen hen.
Een bijna perfecte driehoek vormen ze.

Ik krijg toch steeds meer de indruk dat een kolonie huismussen bewakers heeft. Die op vaste posities in de kolonie zitten.
Een van de drie posities is in de bruidssluier/klimroos/hop, en een tweede positie is in de krentenboom.
De derde zag en hoorde ik vandaag pas bewust; die zou dan in de klimop/slaapplaats/mussenpottentrellis zijn.
Die drie posities lijken precies alle voor de huismus belangrijkste plaatsen mee te nemen, inclusief het hele dak.

Heb de webCam van Mennekes 4×4 dakpan af gehaald.
Hij komt niet meer. Ik heb gehoord via de webCam microfoon wat er gebeurde, de 15e april om 10:00 uur.
De webCam staat nu op het oostelijk dak gericht.

15:00 uur – Het zou nu spitsuur moeten zijn bij de huismussen.
Maar ik zie al bijna een maand lang telkens minder huismussen verschijnen. Ook de groepjes die hier komen eten en weer weg gaan, ‘s morgen en ‘s avonds, zijn niet veel groter dan 4 mussen, op het moment.
Vorig jaar om deze tijd verzamelden ze zich juist steeds meer hier.

Nu schijnen er mensen in de vrij directe omgeving te wonen die het hun “recht” vinden om dieren, die zich op hun erf bevinden, af te maken. Dat baseren ze op de jachtwet, vertelde onze lokale agent me, eveneens ongeveer een maand geleden.
Hoe, dat is me niet duidelijk.

Of mischien zijn de mussen massaal ergens anders aan het broeden.

19:00 uur – De klimop tegen de bollenschuur wordt niet meer als slaapplaats gebruikt. ?? Het is helemaal verlaten als slaapplaats.
Alle huismussen zitten in de bamboes voor de nacht.

= = =
More and more I get the impression that the colony of house sparrows has guards in place. This morning, when I checked the front garden, I got a warning from a male house sparrow, high up in an amalancier. All the others were relatively quiet. And then I noticed there were two more males, making the same warningsounds as this one. Alle three were in sight. There was about 10 meters between each of them, forming an almost perfect triangle.
Two of the positions I already knew; the new Dawn rose(plus some other climbers) and the amelancier. I got warnings from there regularly.
The third position I haven’t really noticed earlier, but it has to be in the Ivy/roostingplaces/sparrowpots area.

These positions seem to be chosen exactly right to cover the most important parts of their livingspace in our garden. Including the whole roof.

Took the webCam of of Mennekes 4×4 rooftile. I heard what happened to him, that day at 10 in the morning. The webCam made no secret of it. No use to wait any further.

So now the cam is aimed at the eastern roof.

15:00 hours – It should have been very busy with house sparrows at this hour. But strangely enough, since about a month, I see less and less sparrows in the garden, instead of more and more like last year.
If I have to put a number on it I would say about 40 at the most.

Are they breeding, or is it a case of poisoning birds again.
Some of the locals seem to think it’s their right to kill any animal that happens to be on their turf. Seems to have something to do with the “jachtwet”.
We’ll see how it goes from here.

19:00 hours – The Ivy is not in use anymore as a roost for the night. ?? It is totally deserted. All the sparrows are in the bamboos.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.