Huismussen; de Huismus op 17juli2009

Jonge mussen in de bruidsSluier bij een geurige New Dawn roos.
Jonge mussen in de bruidsSluier bij een geurige New Dawn roos.

05:30 uur – Er valt een hele korte stortregen. Mooi zo.
Want het water in de sloot zag er gisteren weer zo vies uit dat de compressor al weer aan was gezet om zuurstof de sloot in te forceren, tegen stank en botulisme. Al komt die zuurstof niet verder dan een meter of 6, waarschijnlijk.
(De botulisme bacterie gedijt alleen in zuurstofarm milieu.)

09:00 uur – Geen eerstedags huismusjes vandaag, voor zover ik kan zien. (Geen vandaag-uitgevlogen-jonge-huismussen, bedoel ik daarmee.)

Deze geboortegolf zal dan nu voorbij zijn, waarschijnlijk.
Het gaat op dit erf om minimaal 57 broedparen (zie “Huismussen op 06juni2009″).

De eerste huismussenGeboortegolf van 2009 duurde van 09mei2009 tot ongeveer 06juni2009.
Het aantal jonge huismussen dat de wereld betrad was minimaal 256, in nesten van gemiddeld 4 a 5 uitgevlogen jongen.
Daarvan is een niet-te-tellen aantal heel snel weer verdwenen doordat de sperwer en de ekster ook (zichzelf en hun) jongen te voeren hadden. Hiervan lieten met name de sperwers zich makkelijk zien bij het eten, doordat ze van het “offerblok” gebruik maken.
En buiten dit erf natuurlijk de huiskatten die op jacht zijn geweest.
’s Nachts was de ransuil actief met het uitdunnen van de aanwas aan huismussen.
Weer enige weken later kwamen de diverse jonge “rovers” zelf hun kostje ophalen.
De enige manier om na te gaan hoe groot de “predatie” geweest is, is om te gaan ringen en tellen.

Evengoed is er een behoorlijke groep huismussen bij gekomen uit deze eerste geboortegolf van het jaar 2009. Naar schatting toch wel 80 tot 100 individuen.
Maar dat aantal kan veel hoger zijn. Want op 06juni2009 verdwenen er opeens een heleboel nadat ik te laat was met eten verzorgen.
Die zijn waarschijnlijk al in een grotere groep aan het zwerven in de omgeving (zie 06juni2009).

Jonge en volwassen huismussen eten de op de grond gevallen zaden ook graag op.
Jonge en volwassen huismussen eten de op de grond gevallen zaden ook graag op.

De tweede huismussenGeboortegolf ving aan rond 13juni2009 en duurde tot ongeveer 10juli2009. (Ik heb bij 09 en 10juli gedacht dat het al de 3e geboortegolf was. Die tekst moet ik nog herzien.)
In de eerste weken bestaan deze nesten uit 5 uitgevlogen jongen (zie 23juni2009). In de week met regen en wat frisser weer leken de nesten kleinere aantallen jongen te doen uitvliegen. Dat kan wel kloppen met het teruglopende aantal muggen bij regen.
Met ongeveer 60 broedparen kom je dan toch al snel op ongeveer 250 tot 300 jongen, maar zoals in eerdere stadia gezegd; met deze tweede ronde was het aantal jongen niet meer te tellen. Mede door de veel verder dicht gegroeide beplanting.

In deze 2e periode werden de jongen vooral door de Vlaamse Gaai geroofd; die kwam meerdere keren per dag langs. Ook de kauw maakte gebruik van de makkelijke prooi die huismus jongen vormen.
Uiteraard waren de sperwers met uitgevlogen jongen, de ransuil(en?) en de katten (niet op dit erf, maar wel op aangrenzende erven) ook weer van de partij.
Naar schatting zijn ook van deze huismussenGeboortegolf zo’n 80 tot 100 jongen nog in leven, op dit moment.
Maar ook dit getal kan veel hoger zijn doordat een deel van de jonge huismussen waarschijnlijk in de omgeving is gaan zwerven met de groep van 06juni2009 (zie 15juli2009).

De derde huismussenGeboortegolf zal dan ongeveer rond de 20e juli van start moeten gaan, om rond de 17e augustus te eindigen. Als de vorige observaties van uitvliegende huismussen kloppen.

10:00 uur – Kleintje-zonder-naam is met Pippi en de 4 zus- en broerPulletjes toch weer gekomen. Om te eten, te slobberen en veilig uit de regen te zitten.
Zij of hij heeft nu een naam gekregen: Kuchie. Want het beestje kucht en rochelt nog steeds.

15:00 uur – De hele teaParty is compleet. Ik schat het aantal (huismussen) op ergens tussen de 200 en de 300. (Dichter naar de 300 vermoed ik.)

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.