Archive for February, 2013

HuismussenBlog; Het Huismus biotoop op 25feb2013

Het is tijd !
Op verschillende plaatsen in het land zijn al weer huismussen gesignaleerd die bezig waren met nesten, baltsen en zelfs paren.
Een zo’n plek is de kolonie huismussen hier natuurlijk.
Een andere is in Amsterdam. Jawel; de stad waarvan, vooral door de Vogelbescherming, sinds 2010 gezegd wordt dat daar geen huismussen meer zijn.
Op het GWL terrein in west blijkt een mooie populatie te leven. Twee mensen, die daar in de buurt wonen, geven inmiddels aan ons door wat er zich afspeelt.

Het blijkt dat er een flink aantal nest-stenen in de gevels is ingemetseld. Oorspronkelijk voor gierzwaluwen. Die schijnen er niet meer te zijn. Klimop groeit hoog tegen de muren op en verbergt sommige van de nest-stenen. Die Klimop is op zich al een prachtige plant voor huismussen. Dat is hun favoriete slaapplaats. Zomer en winter.
En met nest-stenen er zo dicht bij is het helemaal ideaal voor ze.

GWL terrein met nest-stenen en hoge Klimop geschikt voor en in gebruik door Huismussen.
GWL terrein met nest-stenen en hoge Klimop geschikt voor en in gebruik door Huismussen. (Foto 2013 Andreas van Elburg)

No comment »