Archive for June, 2011

Huismussen; Het Huismus biotoop op 30jun2011

12:00 uur – Vorig jaar 2 nieuwe typen slaapPlaatsen ontwikkeld, gebaseerd op waterbord/windveerConstructie. Een van hout met een strook golfplaat er in, en 2 van gaasmat (5x5cm maas) met snoeiafval van klimop er doorheen geweven.
De gaasmat-met-klimop is onder de dakgoten gehangen om deels droog te blijven. De houten constructie is al waterdicht van zichzelf.

Zie ik zojuist dat er in de gaasmat-met-klimop constructie een nest is gebouwd. Van droog gras met witte veertjes er in. Maar het is een kom, geen bol.

Qua materiaal is het van een huismus, en geen koolmees (mos erin) of merel (klei erin). Qua bouw zou ik zeggen toch een merel, halve kom, vrij slordig opgezet.
En met een ladder erbij, toen het nest goed en wel onbewoond bleek te zijn, is het toch inderdaad een merelNest; er zit weldegelijk modder in gesmeerd.

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 29jun2011

Gisteren en eergisteren zijn door Stichting Witte Mus foto’s en video gemaakt van een zwarte mus. De plaats waar deze zich bevindt wordt niet bekend gemaakt.
Dit is om te voorkomen dat het dier en de omwonenden overspoeld worden door mensen die de vogel als bijzonderheid willen twitchen, turven op hun lijst bijzonderheden. Hoe goed-willend dergelijke mensen individueel ook zijn; een groep ervan is voor ieder dier en iedere woonwijk te veel.
Denk maar aan de sneeuwuil die zo weinig met rust gelaten werd door alle belangstelling, dat die uitgeput raakte en halfslachtig probeerde te vluchten, waarbij het dier op de snelweg onder een auto kwam.
Dood was de bijzonderheid. De sneeuwuil.
Door de mateloze belangstelling ervoor.

De plaats waar de zwarte mus gezien is wordt dus niet bekend gemaakt.

En mocht iemand uit de omgeving van het dier, de vogel herkennen dan verzoek ik u dringend niets erover te zeggen totdat u zich een klein beetje in het begrip “twitchers” (klik hier) hebt ingelezen. Dan zult u zien waarom het beter is te zwijgen.

Een foto van de melanistische huismus is te zien op de website van Stichting Witte Mus. Klik hier.

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 26jun2011

Een pan vol mussen.
Denk al gauw dertig in deze schaal. Laten we zeggen 20 om aan de veilige kant te blijven.

Dan zijn er nog 5 van deze schalen. Plus silo’s en bakjes.
En een even grote groep die wacht tot ze er bij kunnen. Is te zien geweest.
En een even grote groep die al geweest is. Is ook te zien geweest.
Dus op de dag van opname toch al weer zeker 350 huismussen in de kolonie.

Als je ze ‘s avonds hoort opstuiven van hun slaapplaatsen wanneer ze laat op de avond door de sperwer nog eens bezocht worden, dan zou het dubbele ook heel goed kunnen.

Dat wordt weer feest wanneer ze in het najaar gaan verspreiden over het land.

Sommigen weten het misschien al, maar voor degenen die het nog niet tegen gekomen zijn; huismussen kunnen volgens onderzoek van Preiser uit 1957
545 km ver reizen om bij een geschikte plek te komen. Als het moet.
Dit is maar 1 maal aangetoond. Andere afstanden zijn eveneens ruim over de 100 km. Hiervan zijn meer waarnemingen geweest in de afgelopen 100 jaar.

100 jaar.
Zo lang wordt er al onderzoek naar huismussen gedaan.
Zelfs nog langer. 🙂

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 24jun2011

Hier dan eindelijk een filmpje van de witte huismus. 🙂
Die laat zich hier nog steeds dagelijks zien.

‘t Was de eerste keer dat ik hem of haar zag, en ik was ontroerd, zoals je kunt horen. 🙂

18:30 uur – Het eerste feest van de juveniele mussen !!
Dan heb ik het over de jonge huismussen, die op een gegeven moment in het jaar gezamenlijk aan het keten gaan 🙂 Met z’n allen ravotten in zand, onkruid, struiken, water, bosjes, plukken pampasgras, maakt niet uit waar; het is een groot feest in de tuin op dat moment.

Dat gebeurd dus nu.
En witteMus doet helemaal mee; die heeft een hele lange sliert van de “Paardenstaart” (prehistorisch (on)kruid vol silicium) uit de grond getrokken en dartelt er nu mee heen en weer alsof het de hoofdprijs is 🙂
Een ander heeft een iriserende eendenVeer te pakken, bijna groter dan de mus zelf, en staat er ijverig mee in het rond te wapperen. Weer een ander duikt de pampasgras in en doet daar iets vaags om vervolgens met een stukje blad te voorschijn te komen. Nog weer een ander trekt fanatiek aan de bloembladeren van de klimRoos (rosa New Dawn) waardoor de blaadjes naar de grond dwarrelen. Daar pakt een andere jonge mus ze weer om er snel mee weg te wippen, nergens heen, dan weer te stoppen met sprinten en het blad te laten vallen voor de volgende om er mee verder te gaan. Enz enz. 🙂

Het eerste jongeMussen feest van dit jaar.
Althans; op dit erf.

Misschien is het elders wel al eerder begonnen 🙂

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 20jun2011

‘s Morgens weer twee nieuwe zieken.
Zieke eenden op 20 juni 2011

Even later wordt ik gebeld door de heer Bats van het HHNK.
Het waterschap heeft vorig jaar een extra inlaat vlak bij ons erf laten door spuiten. Om het probleem met botulisme op te lossen. Want schoon water verdunt het botulisme.
Nergens anders in dit district is botulisme gaande.
Hij noemt gif. Hij zegt het sneu te vinden als ik telkens met zieke dieren naar de Bonte Piet ga, en met dode naar het DWHC, vanwege botulisme, terwijl het gif kan zijn. Hij vertelt dat er mensen zijn die heel kwistig met rattengif om springen. Die strooien het over de tuin uit. Zijn ouders zaliger deden dat, zegt hij er achteraan. Toch kwam het over alsof hij wist dat dat het probleem was, maar dat hij liever wilde voorkomen dat naam en toenaam bekend zou worden.

Allerlei kwartjes vallen op hun plaats.
De zieke Tortel Duiven sinds 2004, die alleen door verzwakking Het Geel hadden kunnen krijgen.
De eend Guppy die alleen door verzwakking vogelTBC had kunnen krijgen.
De zwaan die alleen door verzwakking de darminfectie had kunnen krijgen.
Huismussen die alleen door verzwakking atoxoplasmose hadden kunnen krijgen.
Midden in de winter dood drijvende eenden terwijl ze juist gevoerd werden omdat het hele IJsselmeer bevroren was.
En het “kippenvoer” dat in de sloot en op het gras gestrooid werd.

Sommige mensen zijn gewetenloos.

Of wie weet denkt deze persoon juist dat hij god zelf is.
Dat hij het recht heeft te beslissen welke wezens moeten sterven en welke mogen blijven leven.

– – –
Aan lezers en lezeressen die het zich aantrekken dat dit heeft kunnen gebeuren;
het moet van deze meneer zelf komen om zijn gedrag te veranderen.
Een aangifte of dergelijken, zoals voorgesteld wordt, heeft geen zin omdat iemand die niet het goede voor heeft, altijd zal kunnen zeggen dat hij het niet wist hoe je met gif om hoort te gaan.
Zeker omdat het gif hier voor iedere particulier vrij te koop is. Een gecertificeerd bedrijf komt er niet aan te pas in deze omgeving.
Het moet dus echt van deze meneer zelf komen om zijn gedrag te veranderen.

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 19jun2011

11:30 uur – Zieke eend dobbert in de sloot achter.
Ik ga er met boot heen voordat die verdrinkt en kom drie dode eenden tegen.
Heel raar na zoveel regen. En heel plotseling.
1 dier lijkt de dag tevoren al te zijn gestorven, de andere twee zijn vers.

Dode eenden op 17jun2011

De zieke eend blijkt een jong van dit jaar te zijn en die redt het ook niet; is al bijna in coma.

Gemeente Medemblik gebeld. Die moeten de dode dieren ophalen binnen de gemeente. Maar de ambtenaar hoort dit voor het eerst. Nieuwe gemeente (na fusie), nieuwe ambtenaren.
Morgen dan maar even met HHNK meneer Bats overleggen. Mail gestuurd alvast.

En de zieken die nog komen ? Het kan botulisme zijn, of vogelTBC (daar aan ging Guppy vorig jaar dood).
Of misschien gif.

Ik heb de buur-die-eenden-haat (als je er met een bezem achteraan zit en stenen naar ze gooit dan haat je ze) een paar keer een soort kippenvoer zien strooien in de sloot en op het gras, waar direct eenden op af kwamen. Terwijl hij een bloedhekel heeft aan eenden.
Op z’n minst vreemd te noemen van hem.

Vorig jaar werd bij Guppies dood wel verteld dat alleen verzwakte eenden vogelTBC krijgen. Guppy kreeg altijd goed eten van me. Desondanks was ze verzwakt.

De Turkse Tortels die vorig jaar allemaal aan Het Geel zijn gestorven, dat kan ook alleen wanneer ze verzwakt zijn. Want ze dragen Het Geel chronisch bij zich. En toch zijn ze allemaal gestorven aan Het Geel. Het was schering en inslag, bij vlagen en het hele jaar door, sinds 2004. Ieder jaar opnieuw.
1000 meter verderop was er met de Turkse Tortels niets aan de hand.

En dit jaar is er het hele jaar nog niets gebeurd met de Turkse Tortels. Sinds ik vorig jaar op deze blog schreef over de bevindingen met de dode Turkse Tortel duiven.
Ik denk dat de ziekte kan lezen, en zich nu voor de duiven verborgen houdt.

Nu moeten dan zeker de eenden er aan geloven.

Heh, wat … ? Opeens bedenk ik me dat de Bonte Piet het met de zwaan van begin dit jaar ook al had over vergiftiging … De beheerster dacht aan een loodvergiftiging. Maar wel gif dus.

= = = Huismussen Nieuws = = =

18:00 uur – Witte mus is er nog. Vleugels en staart al bijna helemaal volgroeid. Zij of hij meldt zich dagelijks minstens 1 keer bij het voer. Ik denk dat ze op dit erf geboren is en hier nog woont.


De jonge mus en de gaai

Een vrouwtjes eend wordt lastig gevallen. Ik ga er heen om de woerd weg te sturen. Dan hoor ik een mus krijsen. In een reflex zet ik er vaart achter en geef een brul om wat-er-ook-op-de-mus-zn-nek-zit weg te jagen.
Stom, maar ja, daar ben ik mens voor zullen we dan maar zeggen; het opnemen voor de zwakkeren.

Het blijkt een Vlaamse Gaai te zijn. Die kijkt me aan en vliegt bijna direct weg. Een jonge mus op de grond achterlatend.
Het musje krijst en krijst. Ik vermoed het ergste. Te gewond om te kunnen blijven leven .. Dichterbij gekomen zit hij met z’n koppie tussen stenen in. Een wigvorm, dus hij zit niet klem, maar het lijkt waarschijnlijk wel zo voor deze jonge mus.
Hij blijft krijsen en krijsen.
Ik pak hem er tussen uit om de wonden te bekijken.
Doodse stilte. En met grote schrikogen kijkt hij me aan.
Zijn lijfje slap.
Wat nu ..
Bij de anderen houden .. Even laten zien waar hij is .. Geen sjoege.
ehh .. eh … Nou, dan maar even in de opvangkooi, kijken welke ledenmaten er misschien nog wel werken …
Hij ligt raar op zijn zij .
Ik pak m en zet m op een vinger. Test zijn evenwicht. Vooruit kantelen, achteruit kantelen. Heel langzaam aan en voorzichtig. Gaat goed. Hij rolt niet om.
Ik zet ‘m neer.
Hops hops hops, hij springt weg en land op allebei zijn pootjes.
O .. schijndood .. Heeft zich dood gehouden om aanvaller/ster te misleiden.
En wat was al dat gekrijs dan ? Toen je daar zo lag met je koppie tussen de stenen .. ?
Verhip .. de mus had niet door dat ie tussen stenen zat, en niet de bek van de gaai .. 🙂
Vandaar het krijsen dat maar door ging 🙂

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 17jun2011

15:00 uur – Alweer ergens tussen de 180 en 240 huismussen dagelijks hier op het erf.
‘s Nachts zijn er hier naar schatting een slordige 300 a 400. In de struiken, zo hoog mogelijk onder het bladerdak. Om te overnachten.

Ook weer kauwen er tussen.

Zojuist ijselijk gekrijs en jawel; flapflapflap … stilte.
Jonge huismus die door een Kauw gegrepen is. Geen wond te zien, maar wel helemaal dood. Nekje om gedraaid.

Morgen cursus Phantom V710. Camera om super slowmotion mee op te nemen. Hele dag.

O ja; op dit filmpje zijn jonge huismussen met een verlaten merelnest aan het rommelen. Lijkt wel alsof ze vadertje en moedertje spelen. (?? 😉 )

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 11jun2011

Deze wilde ik toch niet achterhouden;
de witte mus is ook maar gewoon een mus 🙂
Witte Mus in botsing !
Botsing.

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 08jun2011

Heb je die reclame wel eens gezien waarin een gorilla in het regenwoud een groot plantenblad in de hand neemt en aan de mond zet om te drinken ?

08:30 uur – Het heeft geregend. Alles is nat. Alle voer net aangeboden, dus dat is mooi droog. De witte mus zit boven mijn hoofd te wachten.
Als ik klaar ben kijk ik vanuit de bijkeuken naar de verzamelde kolonie bij het voer.

Een huismus op een tak van de liriodendron tulpifera. Koppie naar een vrij groot blad ervan gericht. Het hangt een beetje boven haar, maar ze kan er makkelijk bij. Steel van het blad wijst van haar af. Ze drukt met haar snavel de top van het blad omlaag naar zich toe. De regendruppels verzamelen zich en lopen in een minimaal straaltje omlaag. Naar haar snavel. Ze laat los en klokt het water naar binnen met het koppie achterover. Dan drukt ze het blad nog eens omlaag en herhaalt het ritueel. En nog eens.

Drie maal achter elkaar. Dus geen toevalstreffer. Ze wist wat ze deed en waarom.
Is dit het gebruiken van gereedschap ?
Is een blad aan je mond zetten veel anders dan een beker aan je mond zetten ?

No comment »

Huismussen; Het Huismus biotoop op 05jun2011

‘t Is druk in de e-mail. Musjes gevonden, en wat moet er nu mee gedaan worden. Wat voer je ze ? Mag ik ze houden ?

Daarnaast een literatuur-onderzoek naar de keuze van nestplaatsen van huismussen. Belangrijk om dat op te helderen als dat ook maar enigszins mogelijk is. Ook vanwege adviezen voor mitigerende maatregelen, die door het ministerie van LNV moeten worden beoordeeld.
We kregen daar laatst een vraag over vanuit het ministerie (dan nu anders heet).

Vandaar dat er al een paar dagen hier even niet over de mussen gepost is.
Daarentegen heeft iedere NoordHollander weer uit de krant kunnen mee genieten van de foto van onze witte mus, nietwaar ? Het NoordHollandsDagblad van vrijdag 03 jun2011.
Trouwens in Wezep ook een gesignaleerd 🙂

Nu moet ik weer onder duiken in het literatuurOnderzoek.
Berichten volgen zodra dit rond is.

No comment »