Archive for September, 2010

Huismussen; De Huismus op 27sep2010

“Nest-site prospecting”, zoals Denis Summers-Smith dat noemt. Zoeken naar een geschikte broedplaats. Eergisteren in nestkast van winterkoning. Vandaag achter de regenpijp. Filmpje er foto’s gemaakt.
Plan is een DVD te maken met alleen maar opnamen die met nest te maken hebben, maar foto’s zet ik wel hier.

De opbrengst van de DVD’s wordt gebruikt om de kolonie Huismussen in stand te houden die zich voor deze opnamen geleend heeft. Anders niet.
Wij hoeven geen hele organisatie achter ons te onderhouden. Alleen de kolonie Huismussen.

Vanuit deze kolonie wordt de omgeving opnieuw bevolkt met huismussen. De jongen van dit jaar zwermen namelijk uit over de rest van de omringende provinciën.
Volgens Jenny de Laet kunnen Huismussen in tijd van 9 dagen een afstand van 47 kilometer afleggen. (“Mussen een groene partij” blz 97.)
Volgens Denis Summers-Smith nog veel verder. Als ik de tabel op blz. 117 van “The House Sparrow” goed interpreteer zelfs over de 200 kilometer.
De onderzoeken waarop deze gegevens gebaseerd zijn worden opgevraagd.
Maar een schatting van waar de juveniele Huismussen, de jongen van dit jaar, terecht kunnen komen kun je al wel maken.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 25sep2010

Vrouwtje Huismus is druk doende haar kopje in de opening van een nestkast te duwen. Een nestkast van een winterkoninkje. Dat op maar net aan 1 meter van de grond hangt. Maar wel helemaal IN de groenblijvende struiken, en nog geen 2 meter van een grote slaapplaats van de kolonie Huismussen, plus nog geen meter afstand van een dak waaronder (vele) andere broedparen dit jaar gezeten hebben.
– Misschien is dit een van de uitzonderingen op de gewenste hoogte van 3 meter van de grond, op voorwaarde dat de kolonie dichtbij is ?
Het invlieg gat is volgens mij veel te klein voor haar. Maar ik zie daar binnen wel grassprietjes bewegen. Alsof er toch een mus in is gekropen.
Foto’s volgen. Filmpje is er ook. Wordt op DVD gezet, zoals deze.

Het nest zwaluwen, dat in de bollenschuur van het bedrijf naast ons nog zat, is nu verdwenen. Althans; de boerenzwaluwen er uit.
Eergisteren vlogen er 3 van de 4, maar nog binnen de “kamer” waar ze uitgebroed waren. Een zat er toen nog in het nest. De ouders, plus wat andere volwassen boerenzwaluwen (oudere jongen van dat jaar ?) vlogen hele dagen buiten rond.
Vandaag was de hele familie gevlogen.
25 september dus.
Vanaf deze dag niet 1 boerenzwaluw meer in de bedrijfsruimten naast ons erf.
Nu kan ik zeggen dat de boerenzwaluwen voor dit jaar vertrokken zijn, om volgend voorjaar pas weer terug te komen.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 23sep2010

09:00 uur – De Goudhaantjes zijn weer op doortocht via de coniferen. In weerwil van degenen die vinden dat coniferen te weinig eetbaars leveren zullen ze toch wel juist de conifeer zo uitgebreid bezoeken omdat er iets te halen valt.

10:00 uur – Wilde foto’s maken van de Goudhaantjes maar ze smeerden em juist al weer.
Dan maar van de mussen. Een mannetje laat zich rustig fotograferen. Inzoomend zie ik dat zijn linker oogje dicht zit.
Toch weer te veel Kauwen rond het voer ?
Ik wou dat we de gesloten voerkooi konden bouwen. Dan zijn we van dit soort nare ongelukken af.
Gebeurd het dan toch, dan weten we zeker dat huismussen dat elkaar ook kunnen aandoen.

De enige keer dat ik iets dergelijks gezien heb, tussen mussen onderling, was toen een huismus daas was van het vergif dat ie gegeten had. Draaide rondjes, was blind en uitgeput. En een gezond mannetje hakte op hem los. Misschien dat de zieke in zijn hulpeloosheid te lang in de buurt van de gezonde bleef en dat die vervolgens meende uitgedaagd te worden ..
Daar heb ik toen direct op in gegrepen. Maar even later was ie weer de sigaar.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 21sep2010

08:30 uur – De laatste weken is het op dit erf telkens na het ontbijt (van de huismussen) opeens een aantal uren heel rustig. Alsof ze allemaal elders in het dorp zitten.

Nu is dit ook wel de tijd dat veel onkruiden rijp zaad hebben.
Gisteren, aan het einde van de dag, vonden de mussen zelfs tussen de betonplaten van het bedrijf hiernaast nog massaal allerlei lekkers.
In voorgaande jaren werd alle onkruid nog met RoundUp dood gespoten. Maar nu het terrein verlaten is blijft dat onkruid gewoon staan. Hebben de vogels er wat aan.
En niemand heeft er verder last van.

Na zo’n najaars-uitstapje zijn ze dan om een uur of 1 (13:00) weer langzaam maar zeker allemaal terug en geven hier de rest van de middag een feestje alsof hun leven ervan afhangt.

= = =

Gisteren Vogelopvang gebeld. Want voor de omgeving waaruit de zieke eend kwam is het van belang te weten wat de diagnose is.
Ze blijken er weer aan geroken te hebben, en nu is het dan wel Botulisme. Er is geen dierenarts bij geweest want “Dit kunnen we zelf wel, hoor.”
Er is dus geen diagnose. En er is al helemaal geen bloed afgenomen om Botulisme met 100% zekerheid vast te stellen.

Met het verhaal “de Vogelopvang heeft Botulisme geroken” kan ik helaas niet bij het waterschap aan komen. Met een dergelijke melding zullen zij niet kunnen verantwoorden dat er maatregelen genomen moeten worden om iets aan de waterkwaliteit te doen. Ook al is dat nog zo hard nodig voor de dieren die achter gebleven zijn en niet naar de vogelopvang gebracht.

En zo loop je vast op een goedwillende vogelopvang, die het grotere belang van hun werk voor dieren totaal niet zien. Ze zien blijkbaar niet in dat het probleem op gelost moet worden waar het ontstaat.
Sterker nog; volgens hen is er niets te doen aan Botulisme. Daar hebben we het ook al eens over gehad.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 19sep2010

Flippie te ziek om weg te komen. Flippie was te ziek om nog te vluchten. Hier in de tijdelijke opvang met vers water en wat voedsel.

07:00 uur – Voor de dieren zorgen. Ook op zondag.
Er ligt een witte eend aan de slootkant. Dezelfde van gisteren ? Ik ken deze. Ze kan Pippi’s moeder zijn.
De eend kijkt me min of meer aan, maar maakt geen aanstalten te vluchten. Duidelijk ziek of gewond. Smoezelig zwarte punten aan vleugels. Veertjes om haar heen alsof andere eenden haar daar al weg hebben willen jagen. Maar ze kan niet meer. Ook niet als ik nader.
Dus ik pak haar zachtjes op en houdt haar tegen me aan om een beetje warmte te geven.
Ze is niet tam dus ze beeft de eerste minuut van angst. Dan wordt ze rustiger en breng ik haar naar een kooi met stro; de tijdelijke eendenOpvang.
Gauw drinken en wat te eten bij haar zetten.
Ze begint er direct aan. En dan poetst ze zich wat.
Haar rechter oog zit bijna dicht van de viezigheid. Pus ofzo. Ze moet naar de vogelopvang. Zo snel mogelijk.
Dus de dierenambulance Hoorn gaan we niet bellen; die laten dit jaar (20101) standaard een halve dag op zich wachten.
Als ik even later bij haar terug kom hangt ze haar snavel op de grond. Een veeg teken. Gaat niet lang meer duren voor haar.
Maar we gaan ons best doen. Wollen doek waar ze op mag liggen, beetje over haar heen gedrapeerd, doek over de reisMand zodat ze geen stress heeft van te snel veranderende omgeving. En zachtjes doen. Geen plotselinge geluiden.
In de auto en snel naar Bonte Piet.

09:30 uur – Vogelopvang : De viezigheid op haar veren is geen olie. Botulisme is het volgens hen niet want “ze ruikt uit haar snavel niet naar botulisme”. (Zeiden ze dat laatst niet ook van Het Geel daar ..? )
Maar de dierenarts komt die middag.

Flippie ziek; vieze oogjes . Flippie met een vies rechter oog en al bijna aan het in storten.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 18sep2010

Er strompelt een witte eend bij de sloot. Een van de “meiden”. Gewonde poot ? Als ik ga kijken is ze al weer verdwenen.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 16sep2010

Mannetje Huismus schurkt zich aan een tak.
Mannetje Huismus, nog in de rui, heeft net een waterbad genomen en schurkt zich nu eens flink aan een tak.

Mannetje en vrouwtje als kemphanen tegenover elkaar in het bad. En het is niet eens broedseizoen meer.
Mannetje en vrouwtje als kemphanen tegenover elkaar in het bad. En het is niet eens broedseizoen meer.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 15sep2010

Juvenielen inspecteren dakpan 4x4 (deze lente nog van Menneke).
Juvenielen inspecteren dakpan 4×4 als mogelijk geschikte nestplaats.
Dat was dit voorjaar “Menneke’s” dakpan. Herkenbaar aan de twee dotten mos voor de deur.
Waar het juveniele vrouwtje nu haar pootje heeft staan, daar stond toen dat van Menneke’s.
Kijk maar op de foto hier onder.

Menneke op zijn dakpan 4X4 op 17 maart van dit jaar.
Menneke op zijn dakpan 4X4 op 17 maart van dit jaar.

Je moet mussen ook geen naam geven.
Daar leven ze te kort voor.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 13sep2010

09:00 uur – Stilte in de tuin. Veel huismussen zijn op pad in de omgeving. Want er is overal in de tuinen van alles rijp geworden aan zaden. Dus nu maak je als huismus betere kansen wanneer je van ons erf wegblijft.
Dit erf, waar de sperwers om beurten, iedere paar uur iets te eten komen zoeken.

Dat was een van de vragen die Frans Bromet had; “Worden de mussen niet lui als ze gevoerd worden ?”
Nee dus. Niet zolang er “vijanden” zijn.
En wanneer het blad van de bomen gevallen is zullen de mussen te weinig beschutting op ons erf hebben om nog veilig de nacht door te brengen.
Want ‘s nachts heerst hier de Ransuil.

De veranderende omstandigheden noodzaken de huismussen dus te gaan uitzwermen, maar weer andere veranderende omstandigheden maken dat ook mogelijk voor hen.

En zo past dit stuk van de puzzel keurig in elkaar.

Tenzij er in de komende herfst en winter te rigoureus
gemaaid,
gesnoeid,
onkruid vergiftigd,
vogelschroot geplaatst
en meer dergelijken narigheid
wordt.

Maar musjes zijn ook te schrander om er een lui en vadsig leven op na te willen houden. Als alle eten gebeurd is bedenken ze wel iets om zichzelf mee bezig te houden.
Aan de staart van een duif gaan hangen. Of in de dode Pampas klimmen en dan de ingang verdedigen tegen andere nieuwsgierige mussen. Of een sappige Abrikoos soldaat maken. Of nuttige zaken zoals een waterbad en een stofbad nemen, achter de muggen aan, jezelf droog schurken aan een tak, et cetera.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 12sep2010

11:00 uur – De hele ochtend nog geen gekibbel onder de huismussen over dat er te weinig te eten zou zijn. Groepjes van 20 of 30 mussen vliegen ook gewoon weg van het erf. Gaan ergens in de omgeving in knotwilgen en struiken zitten.
Als ik terug kom van m’n “expeditie” zit er een groep op de rand van de dakkapel. “ff Foto’s maken.” “Hm, ze blijven zo rustig zitten dan ook maar ff een filmpje voor Frans Bromet.”
Kadootje van vandaag was dat 🙂

Nog veel en veel interessanter;
dakpan 4×4, waar “Menneke” begin dit jaar zijn nest had gekozen totdat hij door de Sperwer werd gepakt.
Dakpan 4×4 wordt al sinds ongeveer een week geĂŻnspecteerd door af en toe een huismus. Maar niemand durft er in te gaan.
Zie ik nu net dat er een groepje mussen om die ene dakpan heen zit. Op hun hoede, allemaal gericht naar de ingang ervan. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan doen.
Wie nu de nestplaats gaat krijgen of nemen.

Zou zomaar kunnen dat de juvenielen op deze manier hun eigen nesten zoeken en vinden; met een groepje op zoek. Gezamenlijk onderzoeken of het veilig is.
En dan gaat eentje er in en die houdt het fort vervolgens ?

No comment »

Huismussen; De Huismus op 11sep2010

Nest jonge boerenzwaluwen gezien. Vlakbij.
4 of 5 jongen. Zou dat laat zijn ?
Er zijn nog wel zat boerenzwaluwen in de omgeving.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 09sep2010

07:00 uur – Het lijkt mooi weer te gaan worden. In ieder geval is het redelijk warm buiten.

08:00 uur – De lucht betrekt toch weer een beetje. Als de mussen hun ontbijt maar binnen hebben. Dan is regen voor hen niet zo belangrijk meer.
Voor de TV-opnamen straks zou het wel vervelend zijn ..

Oeps .. Er wordt vandaag stevig geploeterd bij de buren. Schilderwerk aan de gevels en ingraven van drainage-pijpen in de (grote wijde) tuin.
Jammer dat de huis- & ring-mussen daar niet aan gewend zijn .. Ze vertrekken naar rustiger erven ..

Nu gebeurd er dan eindelijk waar iedere bezoeker telkens beducht voor is; de mededeling (van onze kant) “‘t Is heel gek. De mussen zitten er altijd, maar nu niet.” 🙂
Het hele jaar geen last mee gehad, en nu Eva Kaldenbach (RVU) en Frans Bromet (Bromet en dochters) opnamen komen maken …

No comment »