Archive for July, 2010

Huismussen; De Huismus op 31jul2010

De kolonie Huismussen in een bloemenveld.
Vooral die ene die zo naar dat kanarieGras springt is erg grappig.

Auteursrechten Stichting Witte Mus.

De kolonie bestaat inmiddels al weer uit een slordige 400 individuen. En ze blijven maar hier om het erf.
Vorig jaar vertrokken ze een aantal keer in het jaar, maar dit jaar niet.

Er is inmiddels ook een behoorlijk grote zwerm spreeuwen in de omgeving bij gekomen. Denk dat dat er ook rond de 400 zijn. Die zie je wat beter omdat ze gezamenlijk rond “wolken” door de lucht, vlak over de velden, de bomen en de kerk.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 29jul2010

07:30 uur – Klimop is van de muur af getrokken.
Gisterennacht, of eigenlijk; vannacht, rond 02:00 uur wakker van vechtende katten. Onze eigen katten hadden ruzie met een toeristische kat. Die liep in de dakgoot.
Vanmorgen zag ik hoe die daar gekomen was; via de klimop tegen de muur dus, want die was losgetrokken en afgebroken. Dat is ook de plek het dichtst bij de slaapKlimop. Dus is het nu vermoedelijk wel duidelijk waarom de mussen niet meer in die specifieke klimop wilden; een van de katten uit de buurt klom er regelmatig in.

11:00 uur – Klimop van de muur af gehaald en tegen trellis ernaast op geleidt. Dakgoot onbereikbaar gemaakt met stekelachtige zaken. Ben benieuwd of ik vannacht weer een katten gevecht te horen krijg.
Ben ook benieuwd of de mussen nu met een paar dagen toch weer in de bollenschuurKlimop durven te overnachten.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 27jul2010

18:00 uur – Het ene groepje huismussen na het andere vertrekt van het erf. 8 mussen. 13 mussen. 22 mussen, 3 mussen. 12 mussen. 16 mussen etc etc. In totaal verdwijnen er rond etenstijd meer dan 180 huismussen van het erf om elders te overnachten.

19:30 uur – Evengoed is het een gekrakeel van jewelste op het erf wanneer iedere mus weer een slaapplaats gaat zoeken. Er blijven er dus nog een heleboel achter.

Video van drie dagen geleden:

Huismussen zoeken een plek voor de nacht in de Wilde Wingerd, 4 meter van de grond af in de hoogte.
Auteursrechten 2010 Stichting Witte Mus.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 25jul2010

20:00 uur – Overal op het erf zoeken de huismussen naar slaapplaatsen, behalve in de bewuste klimop, die al eerder dit jaar plotseling gemeden bleek te worden.
Toch te onveilig klaarblijkelijk. Ondanks aanpassingen.

De Wilde Wingerd begint nu behoorlijk vol te raken met mussen die er gaan slapen. Daar zijn films van gemaakt. Meeste ervan te groot voor youTube. Zal even zoeken naar alsnog een geschikte om op YouTube te zetten.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 24jul2010

06:50 uur – Drie kleine vogels komen aan vliegen. 1 Gaat op de Vlier zitten. De twee anderen blijven iets achter op een Wilgentak zitten en kijken toe. Het blijken twee mussen te zijn die (baldadig ? nieuwsgierig ?) een Kleine Bonte Specht zijn gevolgd.
De specht hakt in de dode stompjes die van afgezaagde takken zijn blijven staan. De twee mussen houden hun koppies linksom en rechtsom en kijken wat er gebeurd.
De specht vliegt weg met lekkers. De mussen gaan op onderzoek op dezelfde plek als waar de specht zat.

Omschrijving uiterlijk specht: 3 cm groter dan de twee mussen. Rood petje, direct boven de snavel beginnend. Geen rode veren bij staart.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 23jul2010

Boerenzwaluw broedt op 23 juli 2010, op bedrijventerrein naast ons erf.
Boerenzwaluw broedt op 23 juli 2010, op bedrijventerrein naast ons erf.
De gierzwaluwen zijn weg. Toeval ?

06:30 uur – Alarm van boerenzwaluwen en huismussen. Even later gekrijs van een musje dat vastgepakt is. Wel waarschijnlijk dat dat de sperwer is. (Als een mens of kat het doet krijsen ze precies zo, maar die hebben achter geen toegang.)

07:00 uur – Buiten; muggen, muggen en nog eens muggen. Maar lang geen plaag, dat lukt niet meer met alle vogels hier die wel een mug voor ontbijt lusten.
Zo te horen ook weer pas uitgevlogen nesten mezen op het erf te foerageren.

De sperwer blijkt in de verlaten stenen schuur van het bedrijf naast ons te hebben zitten peuzelen. Ze vliegt weg als we daar gaan zoeken of het misschien een uil was geweest. Kan ook een jonge sperwer zijn geweest, daar ging het te snel voor.
Zat nog een broedende boerenzwaluw in een van de aanbouwen.

Bij de huismussen is ook weer het een en ander aan vers grut het nest uit gefladderd vanmorgen. En de ringmussen hebben zich al weer gemeld aan de ontbijt-tafel.

Het ziet er naar uit dat we een stukje grond van het te koop staande bedrijventerrein, naast ons huis, kunnen over nemen. Zou geweldig zijn. Kunnen we misschien een stuk reserveren voor grassen, (on-)kruiden en granen en zo. Voor de verschillende mussen (en andere zaad- en insecten eters).
Of een moerasachtig stukje, zodat de verloren gegane lelievelden van Mantel een heel klein beetje extra gecompenseerd worden voor kikkers en salamanders.
En de droogte in de grond door het zetten van een damwand in de dijk pal voor ons huis.

(Kwelwater moest gestopt worden want dijk kon instabiel worden daardoor. Maar salamanders hebben er op ons erf bijna het onderspit door gedolven omdat er niet meer permanent kwelwater door de dijkteen in de grond van ons erf liep en het dus een stuk droger werd. Nu kost het geld om de salamanders hun plek te laten houden; sproeien.)

19:45 uur – Er moet weer een aardig aantal huismus-nesten uitgevlogen zijn de laatste dagen, want een van de laatste en minst aantrekkelijke slaapplaatsen wordt nu in gebruik genomen. Zelfs terwijl ik kijk hoe het gaat.
Het is de Wilde Wingerd die tegen een 4 meter hoge damwand op geklommen is. Die is maar 1 laag bladeren dik, en dus vrij gevaarlijk om in te overnachten. Maar er zijn zeker 40 mussen die daarin een geschikte slaapplaats zoeken.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 21jul2010

We wachten nog op 1 uitslag, maar vermoedelijk is de kolonie Huismussen zonder ernstige kleerscheuren door de uitbraak van Het Geel heen gekomen ..

wo 21juli2010

Beste allemaal,

Er moet nog 1 uitslag komen van 1 gestorven mus, maar het ziet er naar uit dat de Trichomonas Gallinea, het eencellige zweepdiertje dat Het Geel (Trichomoniasis) veroorzaakt, wel heel veel Turkse Tortels heeft gevelt, maar de kolonie Huismussen met rust heeft gelaten.
Hoewel dat laatste natuurlijk erg moeilijk is vast te stellen in zo’n grote groep; je kunt niet zien wie er op de slaapplaats gebleven is, of verzwakt door ziekte misschien ten prooi aan de sperwers viel.

Feit is dat de meute huismussen hier behoorlijk feest aan het vieren is en er springlevend uit ziet. De hele voor en achtertuin gonst en wiebelt van de fladderende en rondspringende huismussen plus enkele ringmussen. (En alle andere vogelsoorten, zoogdieren, etc natuurlijk.)
Sommigen zien er uit als half geplukte kippen (rui) en houden zich het liefst schuil in dichte struiken, anderen komen net hun nest uit vallen en roepen hun “Tjuulp” naar pa en moe hoog vanuit de bomen. Het zijn er inmiddels al heel gauw weer een stuk of 300 of meer. Maar tellen doen we dit jaar niet (te veel werk).

Kortom; het lijkt er op dat huismussen niet zo heel erg vatbaar zijn voor, of dat deze mussen resistent zijn tegen, de Trichomonas Gallinea die Het Geel veroorzaakt.

Voor wie het verhaal niet helemaal heeft kunnen volgen:
http://wittemus.natuurlog.nl/2010/06/29jun2010/

Ik weet zeker dat jullie er net zo blij om zijn als wij. De mussen zelf wisten dat natuurlijk al lang 😉

Vriendelijke groet,

Liset Karman


Stichting Witte Mus.

Dit betekent overigens niet dat we nu afzien van het op een goede manier scheiden van drink- en foerageerplaatsen van (huis-) mussen en (Turkse Tortel-) duiven. Dat project gaat doorgang vinden.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 19jul2010

07:00 uur – Eergisteren filmpjes gemaakt van het naar de slaapplaats terugtrekken van de huismussen hier. Het was de slaapplaats in de klimop, waar ze eigenlijk niet meer wilden zijn. Het bleek uren lang geharrewar op te leveren door te weinig plek. Uiteindelijk kwam ook nog de ransuil voorbij. Je hoorde de groep tegen de wand van de bolleschuur aan ploffen om zich zo goed mogelijk te verstoppen. (Staat op film, komt op DVD.)

Dat veel te lange geharrewar was aanleiding om wat veilige zitSlaapPlaatsen bij te maken op die plek. Dus trellis hoog op palen gezet en met afstandhouders tegen de wand op. Weer bijna 500 kubieke decimeter slaapPlaats erbij. (120x80x50 cm.)

Gisterenavond heeft de camera op een andere plaats staan filmen, om te zien hoe het daar gaat. Ook om zieken op te sporen overigens. De camera was min of meer gericht op een donsballetje dat leek te slapen. De “procedure” is dan de camera laten lopen en zelf erbij weg gaan, zodat hun leven het normale beloop weer krijgt.
In dit geval bleek ik gerischt te hebben op de kinderslaapkamer. Vele jonge huismussen verzamelden zich daar om dicht tegen elkaar aan te gaan slapen.
Heel erg lief filmpje geworden 🙂
Selectie komt op YouTube en het geheel komt op DVD.

Auteursrechten Stichting Witte Mus.

De film is een beetje duister door de conversie die youTube er op los laat.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 17jul2010

Kleine Bonte Specht in de voortuin, foeragerend op een jonge eikenboom.
Kleine Bonte Specht in de voortuin, foeragerend op een jonge eikenboom.

Kleine Bonte Specht in de voortuin, foeragerend op een jonge eikenboom.
Kleine Bonte Specht in de voortuin, foeragerend op een jonge eikenboom.

08:00 uur – Troepjes ouders met jongen, Koolmezen, in de voortuin. Naar schatting een stuk of 20. Dat is hier nog niet eerder zo gezien.
Leuk gezicht. Ze eten alle insecten van bladeren, takken en stammen.

08:15 uur – Terwijl ik fotografeer komt er een Kleine Bonte Specht in beeld, op het nog jonge eikenboompje. Klimt langs de stam en graast ook insecten.

Biodiversiteit op de vierkante meter in een mussentuin. 🙂

No comment »

Huismussen; De Huismus op 15jul2010

Huismussen aan het fourageren op een dak van 5 meter hoog, tussen wilde wingerd en vlier.
Huismussen aan het fourageren op een dak van 5 meter hoog, tussen wilde wingerd en vlier.

Huismussen aan het fourageren op een dak van 5 meter hoog, tussen wilde wingerd en vlier.
Huismussen aan het fourageren op een dak van 5 meter hoog, tussen wilde wingerd en vlier.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 12jul2010

Vader huismus met jong grut hoog in de boom.
Vader huismus met jong grut hoog in de boom.

05:00 uur – Watervogel nummer 5, een eend, is gestorven. Ze is stijf als een plank en ligt helemaal met de hals uitgestrekt, en de poten onder zich gevouwen.
Ze wordt bij de stern in de koeling gelegd.

Vindplaats e.d. op papiertjes erbij.
DWHC bellen. Ja, die zijn ook ge-interesseert in het verrichten van sectie op de beide watervogels.
Miedema ophaaldienst is er rond 09:00 uur al om de kadavers op te halen.

Dierenambulance Hoorn is de zieken op komen halen, zoals beloofd; ruim voor het heetst van de dag. Gelukkig voor de twee zieke eenden.
De woerd is erg warm. Koorts. Ik heb ‘m al een paar keer in het water gehouden om hem af te koelen. De jongen van de dierenAmbu doet hetzelfde voordat de woerd de kooi in gaat. Er worden momenteel veel katten aangereden vertellen de twee vrijwilligers, daar hebben ze het druk mee.

De eend lijkt wat opgeknapt te zijn door de drie keer “spoelen” (vers water in de bek laten lopen en door laten slikken als ze dat nog kan). Ze vecht terug, staat al een beetje op de poten, en probeert zelfs de krat uit te klimmen. Ze is ook lang niet zo warm als de woerd. Zij kan het nog halen.

11:00 uur – Vanmorgen lag er op de Dijksloot nog een blauwe waas verderop, maar intussen stroomt de Dijksloot lekker door ! Ik wist niet dat ze dat voor elkaar konden krijgen.
Je ziet helemaal golfjes richting PWN gaan, terwijl het nog niet waait. Het kabbelt zelfs in de doodlopende sloot op ons erf en dat zegt wat.
Dan moet de kraan van het IJsselmeer flink open gezet zijn door het HHNK.

Nu alleen nog de besmettingsbron vinden. Ergens moet een kadaver liggen waar het botulisme zijn gif in heeft geproduceert en waar vissen en eenden van gesnoept hebben om vervolgens verlamd te raken.
Of misschien hebben ze het al gevonden. ‘t Is tenslotte al bijna middag.

17:00 uur – Toch nog weer een zieke Turkse Tortel. Met een dikke krop en rommelige veren. De nek stijf omhoog gestrekt. Bewegingloos op de ogen na. Alsof alles zeer doet maar het dier je toch in de gaten wil houden. Het beest ziet er uit alsof het nog twee dagen heeft en dan vind ik het ergens als vers kadaver.

Is dit nou overal zo’n ellende, of is dit speciaal in deze omgeving ? Eerst Het Geel, dan Botulisme.. En heeft het dan met de omgeving te maken ? Ik denk dan bv aan al die doodlopende slootjes hier.

Botulisme heerst nu door het hele land. Het Geel misschien ook wel…

No comment »

Huismussen; De Huismus op 11jul2010

Zieke wilde eenden.
Foto’s voor HHNK, DWHC en CVI. (Waterschap, wildlife Health Centre, Centraal Veterinair Inst.)

Zieke wilde eenden.
Foto’s voor HHNK, DWHC en CVI. (Waterschap, wildlife Health Centre, Centraal Veterinair Inst.)

05:00 uur – Zieke stern achter op het erf. Hangende vleugels. Lijkt een jong te zijn want spert de bek naar me als ik ‘m in de armen heb. Straks om 9 uur naar de vogelopvang brengen.

07:40 uur – De stern ligt en hapt naar adem. Ik pak het dier op om te zien of ik nog iets kan doen. Het strekt de poten al naar achteren. Dan rillingen door het hele lijf. En ontspanning. De ogen glijden dicht.
Gebeurd. Te laat erbij geweest.

Morgen vragen of DWHC ook hiervan de doodsoorzaak kan vaststellen. Blauwalg ? Botulisme ? Het Geel ?

13:30 uur – Eend (vrouwtje dus) met verlammingsverschijnselen. Zat goed verscholen. Geforceerd vers en schoon water gegeven, Even later zat ze zichzelf te poetsen. Het helpt dus.

Even laten zit er nog een woerd met zijn vleugels wijd op het water. Ook ziek. Dat is de 4e watervogel

Mede waterToeristen wijzen ons op de zieke verderop, bij de burg. Een eend weer (vrouwtje). Maar deze is al zo ziek die redt het niet meer.

No comment »