Archive for May, 2010

Huismussen; De Huismus op 09mei2010

Baltsende huismus man.
Ging er woest aan toe.
Meeste foto’s ervan, net als deze, onscherp helaas.
Maar goed, hier is ie.
Baltsende huismus man op 9 mei 2010.
Baltsende huismus man op 9 mei 2010.

En een mannetje huismus die (vandaag) zijn kroost wat muggen te eten geeft. Van die muggen hebben we er zat.
Huismus mannetje voert jong met muggen op 09mei2010.


Displaying/courting male house sparrow.
Quite rough with each other they were.
Most pictures out of focus like this one unfortunately.
Anyway; there you go.

And a male house sparrow feeding it’s young some mosquitoes.
We’ve got plenty of those (mosquitoes).

No comment »

Huismussen; De Huismus op 08mei2010

11:30 uur – Er zit een stelletje huismussen vlak bij de microfoon (in de tuin) te paren. 11:40 uur nog eens.

15:00 uur – Een paartje staartmeesjes heeft een rupsenNest gevonden in een beukenhaag. Een koolmees probeert het in te pikken van de staartmezen. Twee tegen één, ook al is ie bijna twee keer zo groot, dat wint de koolmees niet.
De pimpelmeesjes lijken wel door de koolmezen verdreven te zijn.
Ik heb ze enkele weken geleden regelmatig zien ruziën met elkaar.
Jammer.

Wel een mooi filmpje aan over gehouden van pimpelmezen die een nestkastje schoon maken.
En als mezen dat doen, dan kunnen mussen dat vast ook.

Koolmees zoekt voedsel voor de jongen.
Koolmees zoekt voedsel voor de jongen.
Great tit looking for food for the young.

– – –

11:30 hours – There is a pair of house sparrows mating near the microfoon in the garden. 10 minutes later again.

15:00 hours – A pair of longtailed tits found a caterpillar-nest in a hornbeam. A great tit is trying to rob the caterpillars for it’s own young. However small the longtailed tits are, the great tit is not getting it’s way. In contrast to the blue tits who have had to find another yard to nest.
Some weeks ago I have regularly seen them squabbling with eachother.

Did however make a fine video on the cleaning of a birdhouse by the blue tits. And if they can do this, than I guess house sparrows can too.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 07mei2010

Koud, winderig en regenachtig weer.

08:00 uur – Mussen-ouders zijn druk op zoek naar insecten. Ze zoeken in de klimhortensia, Clematis montana, knotwilg, Phylostachys nigra (bamboe met zwarte stengels) en varens.
Het zelfde idee hebben koolmezen, heggenmusjes, merels en eendenpullen. Gezellige boel daar 🙂

09:15 uur – Staartmeesjes zijn er weer. Stropen nu de hele achtertuin af. Misschien al een nest in de buurt en nu op zoek naar voedsel .

18:00 uur – Allemaal mannetjes huismussen in de zwarte bamboe aan het rommelen. Op de grond en 4 meter hoog, en alles daar tussen, in alle standen zitten, hangen en fladderen ze, tot en met ondersteboven. En niet omdat ze omvallen, maar doelbewust want ze blijven zo hangen en zoeken vanuit die positie verder. Insecten dan toch, waarschijnlijk.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 06mei2010

Er gebeurd hier nog steeds van alles dwars door elkaar heen bij de huismussen.
Baltsen (nog even frequent & vol overgave), adverteren (nog steeds), paren, jongen voeren (toch ook), nesten bouwen. En uit het zicht (natuurlijk) broeden.

17:00 uur – 4 Staartmeesjes stropen de voortuin af. Op zoek naar voedsel of naar nestgelegenheid ?

No comment »

Huismussen; De Huismus op 04mei2010

14:00 uur – Ik kom terug van wat boodschappen. En jawel, daar zitten twee jonge huismussen tussen de zaadresten op de grond.
Maar die zijn al geen 1 dag oud meer.
Even later is er een derde te zien.
Ze rommelen al rond, los van elkaar. Dus dit is niet hun eerste dag.
Hun tweede misschien. Of misschien zelfs nog ouder. Er komt namelijk geen vader huismus hen voeren. Ze zoeken zelf het een en ander.

De eerste zichtbare jonge huismussen van dit jaat, 2010.
The first visible young house sparrows of this year, 2010.
I’m guessing they must be at least 3 or 4 days old, because they aren’t fed by their father anymore, but find their own food.

Ik mag van de ouders en bewakers een filmpje maken.
Helaas zet ik de opname net stop als helder vanuit de volwassen groep hun “eigen gemaakte” alarm klinkt en de drie kleintje gezamenlijk opvliegen en naar de volwassen groep gaan.
Nee, dit is echt niet hun eerste dag. Zo soepel als dat daarnet ging.

Filmpje ervan op youTube:

Auteursrechten Stichting Witte Mus

No comment »

Huismussen; De Huismus op 03mei2010

Volgens mij hoor ik een jonge mus tussen de volwassen musjes.
Maar ik krijg het beestje niet te zien.

– – –

I think I’m hearing a young house sparrow among the adults.
But it won’t show itself to me.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 01mei2010

Sinds een dag of twee zijn er weer regelmatig paringen te horen.
De eerste die gesignaleerd werd op dit erf was er een die in stilte plaats vond, op 31 maart.

Van enige synchronisatie kun je in deze kolonie niet echt spreken.
Er is een groep die al van partner en nest voorzien was, in het vorige jaar en misschien nog wel langer. Van die groep heb ik de indruk dat die als groep al veel eerder in het jaar begonnen zijn met nest, balts, paring etc. En dat die het adverteren hebben overgeslagen.

En dan is er de groep nieuwkomers, weduwen en weduwnaars die naar mijn idee zo’n beetje een maand later pas op gang zijn gekomen.
Zo wordt er sinds 1 1/2 week heel veel gebaltst op dit erf.
En sinds een dag of 3 of 4 zijn er weer paringen hoorbaar. Waarbij het paren pas sinds twee dagen bijna ieder moment wel ergens op het erf te horen is.

– – –

Since about two days you can regularly hear the house sparrows mating again. The first mating this year was seen (not heard) on the 31rst of march.

In this colony there seems to be no synchonisation of activities to spreak of.
There is a group of sparrows that is paired up since last year or possible even longer. This group seems to have started its nests, courtings and mating much earlier then the other group. They also seem to have skipped the “advertising”.

And then there is the group of first years adults, widows and widowers that seem to have started their circle of reproduction about a month after last years surviving couples.
I have this impression because since about 1 1/2 weeks there is a lot of displaying going on again. And since 3 or 4 days one can also (again) hear more mating in the yard. With the last 2 days allmost every moment of the day.

No comment »