Archive for May, 2010

Huismussen; De Huismus op 31mei2010

10:00 uur – Voortuin barstens vol met jong grut. Overal slieren groepjes huismussen achter elkaar aan van de ene boomtak naar de andere, van struik naar struik, en van graspluk naar graspluk. Papa of mamma huismus voorop, op weg naar een volgende hap eten.
Naar schatting zijn er nu zo’n 80 huismussen op en rond het erf aan het dwarrelen en doen. Nog niet veel tijd om te spelen. Wel al een beetje om onderling -met andere uitgevlogen nesten- een kort potje te knokken om de beste plek. Dat gaat dan om slechts één prik met de snavel naar de ander. Of een sprong er boven op.

= = =

10:00 hours – The front garden is teeming with young house sparrows.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 30mei2010

18:00 uur – Er duikt een vogel met sikkelvormige vleugels naar het dak. Het land op de pannen en vliegt weer weg. Ik wacht op de tweede poging die m’n vermoeden moet bevestigen.
Daar komt de tweede poging en die slaagt.
Gierzwaluw gaat op ons dak broeden 🙂
Derde jaar op een rij.

Foto’s zijn van jong grut van 28 mei 2010.

1. Jonge huismus op 28 mei 2010.
1. Jonge huismus op 28 mei 2010. “Ik zie je.”

2. Jonge huismus op 28 mei 2010.
2. Jonge huismus op 28 mei 2010.”En zo zie ik je ook.”

3. Jonge huismus op 28 mei 2010.
3. Jonge huismus op 28 mei 2010; stokstaartje.

4. Jonge huismus op 28 mei 2010.
4. Jonge huismus op 28 mei 2010. “Laat me nou even.”

4. Jonge huismus op 28 mei 2010.
4. Jonge huismus op 28 mei 2010. Knabbelend. Nibbling.

= = =

18:00 hours – A bird with falcate shaped wings dives to the roof. It lands on the rooftiles and flies away again. I wait for the second try that will confirm my “suspicion”.
There it is; the second try, and it succeeds.
A swift is going to brood on our roof 🙂
Third year in a row.

Pictures taken on the 28th of may. All from young House Sparrows.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 25mei2010

10:00 uur – Een mannetje huismus hopt tussen de elzenkatjes. In zijn kielzog 3 jongen, bedelend. Mannetje huismus verzameld ijverig witte veertjes in plaats van voedsel voor zijn gevolg. Een van de jongen gaat ook een wit veertje pakken. En schudt er eens aan.
Eten komt er niet, niet van het witte veertje en niet van pappa mus.

Maar het eten ligt voor het oprapen; koude muggen. Elders zaad.
Zal een toevalstreffer worden als de jongen de muggen ontdekken als voedsel. Maar het gaat ze -lijkt me- wel lukken.
Om het zeker te weten zou ik moeten blijven observeren tot dat moment.

11:00 uur – Man huismus lijkt in zijn eentje aan het baltsen in de Tulpenboom. Hij danst in zijn achteruit. Hopt van tak naar tak terwijl hij steeds verder richting een grijzig propje gaat. Met zijn gat naar achteren. Het grijze propje is dus toch een vrouwtje.
Ze kijkt wel naar hem, maar ze heeft er geen zin in en doet, zodra hij binnen 10 cm komt, een uitval naar hem. Hij vlucht naar een veiliger afstand. Voor een paar seconden.

Soortgelijke aanvallen werden op 16 mei gedaan. Daar zijn deze foto’s van.
Aanvallend vrouwtje huismus tijdens balts van mannetje huismus.
Aanvallend vrouwtje huismus tijdens balts van mannetje huismus.
1. Charging female House Sparrow during sexual display of the male House Sparrow.

Aanvallend vrouwtje huismus tijdens balts van mannetje huismus.
Aanvallend vrouwtje huismus tijdens balts van mannetje huismus.
2. Charging female House Sparrow during sexual display of the male House Sparrow.

= = =

10:00 hours – One male House Sparrow in the middel of some catkins from an alder. Folowing him closely are 3 young House Sparrows, begging for food. The male House Sparrow gathers white feathers in stead of food for his followers. One of the young is picking up a white feather also. It shakes it a bit.
There is no food coming from it, not from daddy Sparrow.

But the food lays there for the taking; cold mosquito’s. And elswhere seeds. Since the young are picking at anything, each of them will coincidentely pick up a mosquito and recognize it as food, I think. I’m almost sure of that.
To be 100% sure I should stay and keep observing untill that moment arrives.

11:00 hours – Male House Sparrow seems to be sexually displaying on his own in the Liriodendron Tulpifera. He dances backwards. Hopping from branch to branch while he backs up towards a greyish little ball of fur. The ball of fur is a female House Sparrow after all.
She does look at him, but is not interested in his offerings and, as soon as the male is within 10 cm reach, she attacks him so he keeps his distance again. (For a few seconds.)

On other days similar attacks took place. These pictures are from another occasion on the 16th of may.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 23mei2010

Vanmorgen een uilenbal gevonden in de voortuin van het erf van de kolonie huismussen. Pal voor ÊÊn van de slaapplaatsen van de mussen.

Een en ander betekent, sinds het sterven in 2007 van de ransuil, nu weer 100% zekerheid dat er een uil dit erf tot zijn of haar territorium rekent.

= = =
Found a hairbal from an owl this morning in the frontgarden. Right before one of the roostingplaces of the House Sparrows.

This ofcourse means that, since in 2007 our Tawny Owl died, we most certainly have an owl again that finds this garden a suitable hunting ground.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 22mei2010

08:30 uur – In de honingboom zit een mannetje huismus met twee jongen links van zich en eentje rechts, allemaal tegen elkaar aan gedrukt, terwijl het mannetje links en rechts de jongen probeert te voeren. Prachtig gezicht. Maar heb het voorbij moeten laten gaan want geen teleobjectief meer ter beschikking.
(Het door de foto-zaak uitgeleende apparaat heeft een zwaar versleten bajonetsluiting (vrije slag van enkele millimeters) en zou die van de body vernielen als ik dat objectief probeer te gebruiken. Dus er is momenteel niets om mee te werken.)
Misschien is dit een goede tijd om weer eens te gaan tekenen.

= = =
08:30 hours – There is a male house sparrow in the sophora japonica, flanked by two young on his left and one on his right, all pressed together, while the adult male is trying to feed them left and right. Beautifull picture. But had to let it pass, cause of the lack of a telelens for the camera.
(The temporary replacement lens I got from the company it to worn to use without damaging the body of my camera. So there is nothting to work with at the moment.)
Maybe this would be a good time to start drawing again ..

No comment »

Huismussen; De Huismus op 20mei2010

06:30 uur – Grote Bonte Specht zit in de Honingboom. Helaas problemen met de apparatuur (teleobjectief niet in orde) waardoor ik niets meer kan filmen of fotograferen.
“Help, Konijnenberg !” 😉

De “kinder-creche”, de plek waar jonge huismussen zich verzamelen en waar de ouders ze komen voeren, is aan het vol lopen. Het zou zo mooi zijn om daar close-up opnamen van te kunnen maken.

21:53 uur – Ha ! De muggen zijn er weer in zulke grote getalen dat de hele lucht zoemt en buzzt als je buiten komt. Maar kan er geen bruikbaar filmpje van maken. Sorrie.

= = =

06:30 hours – Great Spotted Woodpecker in the Sophora japonica. Unfortunately there is trouble with the equipment (telelens defective) in such a way that I can not make a video or take a photo anymore.

The “childrens daycare”, the place were the young house sparrows gather and were the parents come to feed them, is filling up. It would be so magnificent to be able to make close-up shots of this.

Great ! The mosquito’s are here again, in such big numbers that the air is buzzing and humming with their presence. But I can not make a usefull video of this. Sorry.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 18mei2010

17:00 uur – Weer een jonge mus die wordt afgeslacht door een kauw.
Weer spartelt het musje hulpeloos met de vlerkjes over de grond als ik op de kreten af kom. Deze keer bloed het uit de snavel. Maar het heeft weer een gebroken nek. Blijkt nadat de mus gestorven is aan de wonden. “Gelukkig” duurde dat sterven deze keer geen half uur.

= = =

17:00 hours – Another young house sparrow that is being slaughtered by a jackdaw. Again helplessly flapping its wings on the ground when I arrive at the place where the screaming originated from. This time it bleeds from the beak. But again it’s neck is broken. I can see this after the young sparrow has died from the wounds. Dying did not take the sparrow more than a few minutes this time, “fortunately”.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 16mei2010

07:00 uur – Jonge huismussen in de knotwilg. Stuk of vijf. Opeens een korte hele scherpe krijs. Een schaduw is op de wilg af gevlogen en schiet even snel maar in een iets andere hoek weer weg. Met prooi.
Binnen 1 seconde was dat gebeurd. En vrijwel geruisloos.

Er wordt vandaag vanaf zonsopgang tot zonsondergang gebaltst.
En niet zo zuinig ook.

Baltsende huismussen op 16 mei 2010.
Baltsende huismussen op 16 mei 2010.
Sexual display from House Sparrows on the 16th of may 2010.

Baltsende huismussen op 16 mei 2010.
Vol overgave baltsende huismus op 16 mei 2010.
Diligently displaying male House Sparrow on the 16th of may 2010.

Baltsende huismussen op 16 mei 2010.

Vrouwtje huismus in dezelfde houding als baltsend mannetje huismus op 16 mei 2010.
Lady House Sparrow posing as male do on the 16th of may 2010.

= = =

07:00 hours – Young house sparrows in a pollard willow (?). About five of them. Suddenly a short high pitched scream. A shadow dove at the willow and has left with the same speed, under a different angle, to a different tree then where it came from. With prey.
It all happend is just one second. And almost without any noises. Exept for this one scream.

From sunrise to sundown there are House Sparrows engaged in sexual display. Sometimes a female takes on allmost the same posture as a male does.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 14mei2010

09:00 uur – Er zitten jonge huismussen op het garagedak. Meestal zitten de jongen de eerste uren precies daar waar hun nest is geweest.
Zou dus zo kunnen zijn geweest dat er inderdaad gebroed is onder de door ons vorige zomer vervangen dakpannen op de garage. Als dat zo is is de hellingshoek van het dak nauwelijks van belang .. waarschijnlijk.
Maar ik moet nog checken of er inderdaad is gebroed.

= = =

09:00 hours: There are three young house sparrows on the roof of the garage. Usually the first few hours after fledging the young are exactly were their nest has been. So it is possible that sparrows have been breeding on the garage, on which we experimented with some different rooftiles that we layed on it last summer.
If that is the case, than the inclination of the roof is not to important to make a roof suitable for nesting.
But I have to check still if the sparrows have indeed been breeding there.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 13mei2010

10:00 uur – Op één moment zijn er 16 jongen huismussen op een open plek, op de grond, in de achtertuin aan het fourageren / wachten-op-voer. De 17e mus is een volwassen vrouwtje dat een deel van de jongen voert.

Benieuwd hoeveel dat er vanavond zijn. Er worden er geroofd, maar er vliegen er in de loop van de dag ook nog uit.

= = =


10:00 hours – At one point in time there are 16 young house sparrows in an open space, on the ground, in the back garden. Seemlingly fouraging but mostly waiting for food. The 17th house sparrow is an adult female that feeds part of the young.

Have to wait and see how many there are this evening. Some will have been taken, and some may have left their nest later today and joined the group.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 12mei2010

12:30 uur – De kauwen maken hoorbaar hun eerste slachtoffer onder de jonge huismussen. Als ik buiten kom spartelt het beestje hulpeloos met de vlerkjes over de grond. Een half uur zit ik er mee boven de kachel, zonder het te willen onderzoeken; bang dat dat pijnlijk is. Maar er verbetert niks en er verslechtert niks dus als het weer spartelt geeft ik het wat ruimte. Nu blijkt het de nek omgedraaid te hebben gekregen; het koppie hangt slap en valt alle kanten op.
Zit niets anders op dan alweer een dier naar een ander leven te helpen.
En dan in de tuin leggen zodat anderen het als voedsel kunnen gebruiken.

Maden zullen de eersten zijn. Die op hun beurt weer door jonge huismussen worden gegeten.

= = =


12:30 hours – One can hear the jackdaws making their first victim among the young house sparrows. In coming to the “crime scene” I see the little bird helplessly flapping its wings on the ground. For half an hour I hold it in my hands over a stove to keep it warm. Reluctant to check for wounds, afraid it might hurt the little girl or fellow. But nothing improves, nor does anything get worse, so when it wants to flap its wings again I give it some space. Now I can see that apparently it’s neck has been broken; it’s tiny head hangs down and falls around with the moving of the rest of it’s body. Nothing else to do for me here then to help this young house sparrow to another life.
And then lay it in the garden so others can feed on it.

Maggots will be the first to profit. Maggots that in turn will be eaten by young sparrows again.

No comment »

Huismussen; De Huismus op 11mei2010

12:00 uur – Een van de huismussen geeft het speciale kolonieAlarm. Niemand reageert. Alles kwettert lekker door.
Dat is al een paar dagen zo.
Er zit er namelijk weer eentje, een huismus, te oefenen met het alarm.
Enkele dagen terug gaf ie alarm en ging hij of zij daar gewoon lekker mee door terwijl iedere huismus al in doodsangst de struiken in was gedoken.

Dat alarm geef je, als huismus, 3 keer hooguit, en dan maak je jezelf ook uit de voeten en hou je je heeeeel erg stil.

Dus op het moment dat een mus het alarm blijft geven, terwijl iedereen al weg gedoken is, weet je dat er een jong van dit jaar aan het oefenen is.

Gisteren wat filmpjes gemaakt van een eerstedags jong, een huismusje dat net die zelfde dag was uitgevlogen.

Moeder huismus komt het pas uitgevlogen jong voeren.
Mother house sparrow comes to feed the fledgling.
Auteursrechten Stichting Witte Mus


Eerste dag dat dit musje uit het nest is. Valt bijna om van vermoeidheid.
First day out of the nest for this house sparrow. Almost to tyred to stay on the twig.
Auteursrechten Stichting Witte Mus

= = =

12:00 hours – the colonies special alert sounds but no house sparrow reacts. They all just keep doing what they were doing.
This has been like this for a couple of days now.
Because there is one off them, a young one, practicing the alert.

A few days ago he or she sounded the alert and kept on going with it, while all the other house sparrows hid in the shrubbery, scared to death.

As a house sparrow, you sound this alarm only three times at the most, and then you go save yourself in a hurry and be very quiet.

So when one sparrow keeps going trrrrietrrrrrietrrrrrrie when everyone else is allready in hiding, then you know it is a young sparrow practicing.

Made some video’s yesterday, of a young house sparrow that had just left the nest that morning. I am uploading them to youTube “as we speak”.

No comment »